Delecta Financial Events AB

Order om 10,4 miljoner - "detta är bara början"

Nyhet   •   Feb 18, 2016 09:42 CET

Indien är en stor marknad på frammarsch. Många stora läkemedelsbolag har sedan länge enklare produktion i landet. Nanologica har nu tagit en order om tre olika produkter inom kromatografi. Metoden bygger på separationsmetoder som baserar sig på ämnens löslighet i olika faser - en teknik som används för rening och separation av läkemedel.. Slutkunderna är indiska läkemedelsproducenter. Det svenska bolaget hoppas nu på att detta bara är början på en rad nya order i Indien.Nanologica tar order värd 10,4 MSEK inom kromatografi.

Som ett resultat av att Nanologica under en längre tid har bearbetat den indiska marknaden för kromatografi, har bolagets återförsäljare nu lagt en order på motsvarande 10,4 MSEK. Ordern avser flera produkter med leverans från fjärde kvartalet 2016 till och med andra kvartalet 2017.

”Det är ingen slump att Nanologicas första större order kommer från Indien. Vi har en god närvaro i landet och den indiska läkemedelsindustrin är på stark frammarsch. Många stora läkemedelsbolag har sedan länge enklare produktion i landet. De senaste åren har också produktion av avancerade produkter såväl som forskning intensifierats, varför vi ser en god underliggande tillväxt. Vi hoppas att denna order bara är början för Nanologica”, säger VD Andreas Bhagwani.

Den aktuella ordern kommer från bolagets indiske återförsäljare och avser tre olika produkter inom kromatografi för vilka slutkunderna är indiska läkemedelsproducenter. Leverans ska ske från oktober 2016 till och med april 2017, då ordern även intäktsförs. Merparten av ordern är till kunder som har ett återkommande behov av denna typ av produkter.