Copyswede

Ordet är fritt men inte gratis - utan upphovsrätt dör kulturen

Nyhet   •   Jul 09, 2012 09:29 CEST

Intresset var stort för Kulturskaparnas seminarium ”Behövs upphovsrätten i kulturpolitiken?”. Seminariet fyllde Länsteatern i Visby och delar av publiken tvingades sitta i trapporna vid sidan av bänkraderna.

Anna Carlson, talesperson för Kulturskaparna, inledde med att beskriva sin syn på hur en stark upphovsrätt medför en starkare kulturpolitik som i sin tur ger bättre villkor för kulturskaparna och en mångfald av kultur för publiken. Anna Carlson anser att det borde vara självklart för politiker att inse kulturens stora värde och betydelse och betrakta kulturen som en rättighet i en demokrati.

 

Upphovsrätten livsnödvändig

Därefter gav de särskilt inbjudna kulturskaparna Janne Schaffer, musiker, Gunnar Ardelius, talesperson för Kulturskaparna och Johan Wingestad, även han talesperson för Kulturskaparna, var och en sin syn på upphovsrättens betydelse för kulturskapares möjligheter att utöva sitt skapande. De var eniga i att upphovsrätten är central för kulturskapares möjligheter att verka och utvecklas. Samtidigt konstaterade de att upphovsrätten utmanas från olika håll och de uppmanade kulturpolitikerna att försvara och stärka upphovsrätten för den enskilde kulturskaparen och för att säkerställa att även framtida kulturskapare ska ha möjlighet att leva på sitt kulturarbete.

Efter kulturskaparnas inledning var det dags för panelen att ge sin syn på samspelet mellan upphovsrätt och kulturpolitik. I panelen satt Gunilla C Carlsson (S), ordförande Kulturutskottet, Agneta Börjesson, (Mp), Kulturutskottet, Christer Nylander (Fp), Kulturutskottet, Simon Norrthon, skådespelare och Susin Lindblom, Sveriges Dramatikerförbund.

 

Lösningar med politisk dialog

Agneta Börjesson konstaterade att den tekniska utvecklingen går mycket fort och att det är viktigt att diskutera vad man kan göra för att hänga med avseende lagar och regelverk. Hon efterlyste en dialog, utan att parterna betraktar varandra som antingen kulturfientliga eller integritetskränkande, för att föra kulturpolitiken framåt. Enligt Agneta Börjesson har parterna gemensamma mål – att finna lösningar bland annat för hur kulturskaparna ska få betalt för det de gör. Hon nämnde bland annat exemplet att belägga nätoperatörerna med ett slags STIM-avgift. Hon föreslog också att man ska titta på andra sätt att tillgängliggöra mer kultur, till exempel  med så kallade creative commonslösningar http://sv.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons eller ett slags kulturell allemansrätt.

 

Kultur en del av välfärdssamhället

Gunilla C Carlsson tycker det är viktigt att alla har möjlighet att ta del av så mycket kultur som möjligt och att alla har ett ansvar att kommunicera att man måste betala för kulturen. Det är viktigt att värna upphovsrätten, annars kommer vi snart att stå utan kultur och yrkesverksamma kulturskapare. Samtidigt är det viktigt att inte blunda för förändringar, utan hänga med i utvecklingen. Det gäller såväl politiker som samhället i stort. Gunilla C Carlsson säger att kultur är en del i ett välfärdssamhälle och upphovsrätten är verktyget för att säkerställa kulturskapandet.  Sedan gäller det också att ha modet och uthålligheten att stå emot de som verkar mot upphovsrätten.

 

Digitalisering och globalisering

Enligt Christer Nylander kommer allt som kan digitaliseras att digitaliseras och då är det viktigt att reglerna är lika för det som är analogt och det som är digitalt. Samtidigt måste vi, när vi är i ett sådant skede som nu, bli mycket snabbare på att agera och samtidigt ha längre känselspröt. Christer Nylander konstaterar att digitalisering och globalisering ökar farten och sätter tryck på Sverige att kunna agera snabbare. Samtidigt bromsar de demokratiska processerna den möjliga snabbheten i anpassning och beslutsfattande. Även på branschnivå kan det vara svårt att anpassa sig snabbt.  Han tar CD-skivan och ljudböcker som exempel. Både Gunilla C Carlsson och Christer Nylander tycker det är viktigt att Kulturutskottet och andra som arbetar med frågor med bäring på kulturpolitik har en dialog med varandra, t ex Näringsutskottet, Kulturdepartementet och Justitiedepartementet.

 

Mycket vinst men lite kultur?

Susin Lindblom ser en stark utveckling på upphovsrättens område där nya aktörer med nya affärsmodeller försöker marginalisera upphovsrätten och kulturskaparna. Affärsmodeller som ska maximera vinster på marknaden leder inte självklart till att maximera tillgängliggörandet av kultur. För kulturskaparna däremot är det viktigt att så många som möjligt kan ta del av det de skapar. Susin tycker det är viktigt att kulturpolitikerna ser detta och att kulturpolitiken stöder kulturskaparna i kampen för att behålla sina rättigheter. För att exemplifiera hur betydelsefull upphovsrätten är tar hon avtalet som nyligen tecknats mellan Sveriges Television och Copyswede som exempel. Avtalet innebär att SvT från den 1 januari 2013 kan öppna sitt programarkiv och göra programmen tillgängliga för hela svenska folket. Enligt Susin är upphovsrätten oerhört viktig för att möjliggöra andra sådana betydelsefulla avtalslösningar i framtiden. Sådana möjligheter och lösningar har en tydlig koppling till kulturpolitiken.

 

Utan upphovsrätt ingen kultur

Enligt Simon Norrthon är upphovsrätten en förutsättning för kulturskapandet och säger att en försvagad upphovsrätt skulle slå oerhört hårt mot kulturskaparna. Han tycker det är viktigt att kulturskapare och kulturpolitiker är tydliga med vad de vill med upphovsrätten i Sverige och kämpa för det. Han nämner några andra länder som avskräckande exempel på hur det kan bli annars. Ett exempel är USA där producenterna är mycket starka och köper loss all upphovsrätt från kulturskaparna. Ett annat exempel är Bulgarien där digital musik och film bara går att konsumera illegalt. Simon Norrthon berättar att det inte heller skapas någon kultur på grund av att det inte finns något skydd för den som skapar. Simon Norrthon efterlyser en tydligare kulturpolitisk styrning och att politikerna frågar sig om Sverige har intresse av och råd med kultur och hur samhället skulle se ut utan. Han tycker också att politiker på ett populistiskt och opportunistiskt sätt flirtar med unga väljare genom att använda positivt laddade ord som lätt kan tolkas som att allt som finns tillgängligt på nätet ska vara gratis.

Anna Carlson avrundade med att tacka de närvarande, debattörer och åhörare, och påminna om att kulturskaparnas röst måste höras i kulturpolitiken så att kulturpolitikerna fattar rätt beslut för upphovsrätten, eftersom den är livsnödvändig för att kulturkaparna ska kunna gå vidare med sina konstformer och erbjuda en kulturell mångfald till publiken. I Sverige och i andra länder.