Finansförbundet

Ordförande ser fram mot kongressen

Nyhet   •   Maj 15, 2014 13:05 CEST

 - Det är roligt med kongress. Det är ett tillfälle att träffa sina kamrater från hela landet och att prata om sina frågor, säger Ulrika Boëthius ordförande i Finansförbundet.


På tisdag den 20 maj startar Finansförbundets kongress. Kongressen är Finansförbundets högsta beslutande organ. Det är ungefär 80 ombud som bland annat kommer att fatta beslut om de motioner som inkommit från medlemmar och förtroendevalda. Ombuden kommer också att diskutera många framtidsfrågor under olika seminarier och grupparbeten.

Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius ser fram mot en livlig kongress med många bra samtal och idéer.

- Kongressen ger möjlighet till erfarenhetsutbyte. Sedan är det en hel del beslut som ska fattas och det kan också vara rätt spännande att vara med om, säger Ulrika Boethius.

På en kongress gör man återblickar på den verksamhet som har varit. Blev det som vi tänkte? Men viktigare är kanske arbetet med att blicka framåt. Vilka mål ska förbundet ha? Och hur ska vi nå dem?

- Vi måste ha ett ständigt pågående samtal med medlemmarna. Det är då vi får känslan av att tillsammans är vi starka. Då kan vi möta de utmaningar vi står inför, idag och i framtiden. Jag hoppas att kongressen blir starten för ett utvecklingsarbete för hur vi kan öka delaktigheten inom förbundet. 

Förutom motioner och diskussioner så är det en hel del formalia som ska gås igenom, beslut om ansvarsfrihet, fastställande av resultat- och balansräkning och sådant. Det är också en hel del val som ska göras, bland annat till förbundsstyrelsen och till valberedning. Ett annat val som pågår utanför kongressen är EU-valet, alltså valet av 20 svenska ledamöter till Europaparlamentet.  

- Kongressen är ett bra tillfälle att fundera på hur du ska rösta i EU-valet. Vilka partier värnar om den svenska modellen? Vem delar Finansförbundets värderingar? Ta tillfället att diskutera EU-valet med de övriga kongressombuden. Jag uppmanar alla att gå och rösta den 25 maj. Det är ett viktigt val som kommer att ge verkningar på vår arbetssituation.