Oriflame Cosmetics

Oriflame besöker SOS barnbyn i Brovary, Ukraina

Nyhet   •   Okt 26, 2012 09:27 CEST

I Ukraina finns det idag 94 746 barn som anses vara föräldralösa. Av alla dessa barn är det endast 20 procent som är föräldralösa på grund av att deras föräldrar inte längre finns i livet. Resten är ”socialt föräldralösa”, deras föräldrar är fortfarande i livet men är av olika anledningar inte kapabla att ta hand om sina barn. Vanliga orsaker är fattigdom, alkohol- och drogproblem.

SOS Barnbyars familjestärkande program går ut på att ge stöd åt familjer där barnen löper stor risk att bli övergivna av sina föräldrar eller omhändertagna av sociala myndigheter på grund av deras livssituation. Istället för att familjen ska splittras får de hjälp att komma på fötter igen. Det kan till exempel innebära psykologiskt stöd och rådgivning men även mat- och medicinskt stöd. SOS Barnbyar anser att barnen mår bäst om de får stanna med sina biologiska familjemedlemmar om möjligheten finns.

Om de biologiska föräldrar inte kan ta hand om barnen försöker SOS Barnbyar istället att förena barnen med människor i deras nära omgivning, såsom far- och morföräldrar, grannar och vänner. Om inte dessa heller har möjlighet att säkra en trygg uppväxt för barnet är adoption ett alternativ. Detta avgörs av de sociala myndigheterna i Ukraina.

Dessvärre finns det många fall då inte adoption heller är ett alternativ och för de barnen kan en flytt till en av SOS Barnbyar vara ett alternativ. Här får barnet en ny familj. Idag är det ofta en barnbymamma som blir barnens nya förälder men det rekryteras även par för den uppgiften då det är viktigt för barnen att ha manliga förebilder under sin uppväxt. Nyligen rekryterades ett par som ska flytta in i det 13:e familjehuset i barnbyn i Brovary som blir ett nytt hem för sex till sju övergivna barn.

Oriflame är stolta över att vara med och stötta SOS Barnbyar.

Vill du också vara med och
stödja SOS Barnbyar?
Gå in på www.sos-barnbyar.se
eller ring 08-545 832 00.