Sveriges Kommuner och Landsting

Orimligt förslag om väntepenning

Nyhet   •   Jun 14, 2013 15:33 CEST

SKL är kritiska förslaget från Utredningen Förskoleplats i tid om en väntepenning till föräldrar som inte får förskoleplats inom fyra månader. Det är allvarligt att alla barn inte får plats i tid, men förslaget står inte i proportion till problemets omfattning.

– En väntepenning skulle innebära ett slags dubbelt sanktionssystem. Redan idag kan Skolinspektionen vidta åtgärder mot kommuner som brister. Att ovanpå det införa en ekonomisk kompensation till den enskilde står inte i proportion till problemets storlek, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

SKL menar också att förslaget att kommunen efter att en anmälan inkommit ska fastställa datumet då föräldrar senast har rätt att kunna börja utnyttja platsen ställer helt andra krav på handläggning än idag.

– Det skulle innebära en byråkratisering av kommunernas köhantering och platstilldelning. Och ju mer resurser kommunerna måste lägga ner på att administrera förskolan, desto mindre resurser blir det till själva verksamheten, säger Maria Stockhaus.

Däremot tycker SKL det låter rimligt att göra kommunerna skyldiga att årligen rapportera till Skolinspektionen hur många barn som inte erbjudits plats inom tid. Det ger signaler till inspektionen om var det brister och var det kan vara aktuellt för inspektionen att granska och eventuellt ingripa med sanktioner.

Bakgrund

  • Enligt den senaste statistiken från Skolverket hösten 2012 var cirka 482 000 barn inskrivna i förskolan, vilket är fler barn än någonsin och en ökning med cirka 10 000 barn jämfört med året innan.
  • Utredningen har frågat kommunerna hur många ansökningar som inkom under maj respektive oktober 2012 samt hur många av dessa barn som kommunerna bedömde att de inte skulle kunna erbjuda plats i tid. Av drygt 22 500 barn som anmäldes dessa båda månader var det ca 500 barn, vilket motsvarar 2 procent, som fick vänta mer än fyra månader.

Utredningen Förskoleplats i tid (extern länk, öppnas i nytt fönster)

SKL:s arbete med skolfrågor

För mer information:
Eva-Lena Arefäll, utredare
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 79 45
eva-lena.arefall@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l