Pagero AB - your financial supply chain network

Osby kommun väljer Pagero

Nyhet   •   Jun 25, 2013 15:06 CEST

Osby kommun började med e-fakturering i samband med att de formade en klimatstrategi för kommunen. E-faktura blev ett naturligt steg för att nå målen för minskad klimatpåverkan. Osby kommun hade arbetat med scanning sedan 2000 och EDI sedan 2005, men ville byta till en modernare lösning för enklare att kunna nå ut till flera leverantörer.


”Vi tittade på flera leverantörer innan vi bestämde oss för Pagero”, berättar Susanne Rönnefeldt Berg, Ekonom på Osby kommun. ”Anledningen till att vi till slut valde Pagero var för att vi tyckte att de hade ett bra erbjudande och för att kontakten mellan oss fungerade bra.”


Osby kommun valde att ansluta sig till Pagero Online med hjälp av Pagero Server Connect. De valde även Pageros tilläggstjänst validering för minskad felhantering. Pagero fick dessutom i uppdrag att kontakta kommunens leverantörer för att hjälpa dem att så snabbt och smidigt som möjligt komma igång med att skicka e-fakturor till kommunen.


”Med Pageros tjänster har hanteringen av våra leverantörsfakturor blivit avsevärt smidigare och felhanteringen har minskat väsentligt. Nu vet vi att all information finns med i de fakturor vi tar emot och spårbarheten med e-fakturor är en stor fördel gentemot scannade fakturor”, fortsätter
Susanne Rönnefeldt Berg. ”Dessutom har vi minskat vår klimatpåverkan i linje med kommunens klimatstrategi.”


”Mitt råd till andra företag som funderar på att börja använda sig av Pageros e-fakturatjänster är att ta hjälp av Pagero för att sköta leverantörsaktiveringen. Vi på kommunen har inte samma resurser eller den kunskap i området som Pagero har, så det har hjälpt oss enormt mycket. På bara ett års tid har vi gått från 10% till 36% elektroniska fakturor med hjälp av Pagero och deras sätt att kommunicera till våra leverantörer. Så satsa på ett leverantörsaktiveringssprojekt!”, avslutar Susanne Rönnefeldt Berg.