FCG AB

Outsourcad riskanalys

Nyhet   •   Jun 14, 2013 09:40 CEST

För att möta kraven på allt mer avancerad riskanalys, lanserar FCG tjänsten ”Outsourcad Riskanalys”. Genom Outsourcad Riskanalys kan finansiella företag lägga ut riskanalysen på FCG, ett både kostnadseffektivt och klokt alternativ.

- En fungerande riskanalys är en grundläggande förutsättning för att få bedriva finansiell verksamhet. Utvecklingen går dock snabbt och det kan vara svårt och kostsamt för finansiella aktörer att hänga med. Med vårt erbjudande kan dessa aktörer lägga ut riskberäkningen på FCG och istället fokusera på kärnverksamheten, säger Alexander Nadjalin, ansvarig för Outsourcad Riskanalys på FCG.

Tjänsten är framtagen för fondförvaltare och andra med behov av kontinuerlig riskanalys. Analysen skräddarsys utifrån varje företags individuella behov. Tjänsten innehåller bl.a. flera övergripande riskmått som t.ex. VaR (Value-at-Risk), stresstester, scenarioanalyser, analys av likviditetsrisk och känslighetsmått på positionsnivå. Rapportering kan ske dagligen, veckovis, månadsvis eller på det sätt som annars passar verksamheten.

- Att upprätthålla en gedigen riskanalys kan vara mycket kostsamt för enskilda aktörer. Modeller och systemlösningar är ofta dyra och personberoendet stort. Genom att lägga ut riskanalysen på FCG kan kostnaderna hållas nere, kvaliteten säkerställas och oberoendet garanteras, säger Alexander Nadjalin.

Vill du veta mer?  Då kan du kontakta Alexander Nadjalin via mejl alexander.nadjalin@fcg.se eller telefon 0766-39 48 41.


Om FCG
FCG -The Financial Compliance Group AB - är en av Nordens ledande konsultbyråer inom riskhantering, regelefterlevnad och verksamhetsstyrning. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom projektkonsulting, outsourcing och det egenutvecklade IT-stödet Internal Governance System (IGS). Bland kunderna finns såväl stora banker och försäkringsbolag som mindre finansiella institut.