Packaging Arena

PACSEM 2011 - Föreläsare i fokus: Innventia, Ann Lorentzon

Nyhet   •   Nov 07, 2011 07:30 CET

PACEM 2011 - Föreläsare i Fokus: Ann Lorentzon, Innventia
Innventia AB är världsledande inom forskning och utveckling som rör massa, papper, grafisk media, förpackningar och bioraffinaderi. Innventias styrka är att omvandla forskningsresultat till innovativa produkter och processer för att skapa värden för deras industripartners. De kallar sin approach - "boosting business with science".

På Innventia bidrar Ann med gedigen erfarenhet runt frågor om hållbarhet och resurseffektivitet inom förpackningsbranschen. Som projektledare för Näringslivsgruppen Miljöpack har hon som ständig arbetsuppgift att hålla sig a-jour med vad som händer inom området, både nationellt och internationellt. Att skapa förståelse för att rätt förpackning är ett verktyg för mer hållbarhet är något Ann brinner för. Med bakgrund från Göteborg och Chalmers är hon idag 08 som hamnat på Lidingö och är med bakom Lidingöloppet.

Tre snabba till Ann Lorentzon:

Vad har du för förväntningar på årets Pacsem? 
- Att få nya insikter och infallsvinklar på denna fascinerande och komplexa fråga som förpackningar och hållbarhet innebär.  Det är ju viktigt att vi har en levande diskussion för att skapa insikt och samsyn när förpackningar blir ifrågasatta. Om inte vi inom branschen kan förklara varför vi har förpackningar – vem ska då göra det?

Vilken föreläsning förutom din egen ser du fram emot mest?
- Jag ser fram mot Peter Bodors presentation. CocaCola arbetar mycket med olika hållbarhetsaspekter och det är alltid intressant att höra hur globala företag resonerar, speciellt hur de applicerar det på den svenska marknaden.

Varför ska man absolut inte missa årets Pacsem?
- Vill man seriöst arbeta med hållbarhet gäller det att ta in alla aspekter på en förpackning och värdera dem. Packsems program med föredragshållare som speglar olika delar av värdekedjan och även nya marknadskanaler är ett suveränt tillfälle att få en överblick över och insikt i de senaste aspekterna kopplade till förpackningens viktiga roll i att lyfta fram varumärket.

Pacsem 2011 – Förpacka ditt varumärke
Pacsem är Nordens största och viktigaste förpackningskonferens. I år hålls den på Svenska Mässan i Göteborg den 29-30 november. Årets tema är ”Förpacka ditt varumärke”, med fokus på förpackningar, varumärken och kommunikation.  

Anmäl dig och ditt företag som besökare eller utställare på;

www.packagingarena.com/pacsem

Välkommen!