Comparative AB

Panduro Hobby väljer Comparative Facility Services

Nyhet   •   Aug 24, 2015 14:29 CEST

Comparative Facility Services har under våren tagit in ett flertal större servicekontrakt, alltifrån kommunala- och privata fastighetsbolag, kunder med behov av traditionell kontorsstädning till butiks- och industristädning.

Vi väljer att särskilt lyfta fram en nygammal kund som valt att komma tillbaka till oss, nämligen Panduro Hobby. Uppdraget avser kontorsstädning av Panduro Hobbys huvudkontor i Malmö. ”Vi har tillsammans med Comparative tagit ett nytt grepp på städservicen för att optimera både städtiderna men också utformat ett städprogram som mer än tidigare utgår från Panduros behov. Vi har valt Comparative för att de levererar en flexibel lösning som verkligen utgår från verksamhet”, säger Henrik Lindstedt som arbetar som produktionschef och inköpsansvarig.

”Comparatives filosofi om att leverera en premiumprodukt fram till sista avtalsdag gör att vi är en servicepartner värd att återvända till. Vi har under sista året haft ett par ”återvändare” vilket ger oss ett kvitto på att det finns kunder som uppskattar en högre kvalitet och är beredda att betala för den. Att ständigt slåss med pris låter vi branschens större drakar syssla med”, säger Matthias Olsson med ansvar för försäljning på Comparative Facility Services.

FAKTA om Panduro Hobby

Panduro Hobby erbjuder ett heltäckande sortiment för alla typer av hobbyutövare. Med egen tillverkning finns Panduro representerat med snart 100 egna butiker och huvudkontoret ligger i Malmö. För närvarande sysselsätter Panduro Hobby omkring 650-700 heltidsanställda och företaget har en omsättning på cirka 800 mkr.

Mer om Panduro Hobby på www.panduro.se

FAKTA om Comparative Facility Services

Comparative Facility Services har sedan 1996 levererat premiumtjänster till företag i Skåne. Vi arbetar med en rad olika tjänster som förenklar vardagen, så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi omsätter 48 MSEK och sysselsätter 180 personer. Vi ägs sedan ett år tillbaka av Rosengård Invest.

Mer om Comparative Facility Services på www.comparative.se

FAKTA om Rosengård Invest

Idén med Rosengård Invest är att underlätta för entreprenörer med utländsk bakgrund att driva och utveckla företag i Sverige. Rosengård Invest skiljer sig från en del andra riskkapitalbolag genom att vi har en mer långsiktig strategi för våra investeringar.

Traditionella riskkapitalbolag planerar skilsmässan redan innan de ingår äktenskap – vi tror på ett långt och passionerat äktenskap så länge vi kan bidra till en positiv utveckling i bolaget. Det går inte alltid att förutse hur lång eller kort resan ska bli, men målsättningen för oss är att skapa starka företag med en stabil utveckling genom att tillsammans investera kapital och kompetens.

Rosengård Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i både nya och befintliga företag. Verksamheten bygger på affärer, goda affärer och förväntas uppnå lönsamhet enligt uppsatta mål. En god affär är en affär där alla inblandade tjänar något; entreprenören, investeraren och samhället.

Aktieägare i Rosengård Invest idag är E.ON, Swedbank, Trelleborg AB och Folksam. Tanken är att bredda ägarkretsen med fler investerare.

Mer om Rosengård Invest på www.rosengardinvest.se