Ratio

Patrik Tingvall utnämns till professor

Nyhet   •   Mar 31, 2016 11:17 CEST

Patrik Tingvall har nyligen tilldelats en professur vid Södertörns högskola. Patrik forskar om internationell handel, tillväxt och analyser av offentligt stöd. Han arbetar på Ratio sedan 2011 och delar sin tid mellan Ratio, Söderntörn och myndigheten för Tillväxtanalys.

Patrik Tingvall disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 2001 och har tidigare även arbetat på Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning och European Institute for Japanese Studies.

Läs mer om Patrik och hans vetenskapliga produktion här