PersonalPartner

Personalpartner förmedlar kunskap om psykisk ohälsa i arbetslivet i regeringsprojekt.

Nyhet   •   Okt 10, 2012 15:21 CEST

Psykisk ohälsa är främsta orsaken bakom långtidssjukskrivningar och näst vanligast orsaken till kortare sjukskrivningar i Sverige. Denna tickande bomb är både ett betydande samhällsproblem och stort företagsekonomiskt dito. Något som regeringen uppmärksammat genom att initiera det nationella projektet Hjärnkoll, där bl a företaget Personalpartner bidrar med viktiga kunskaper vid konferensen "Tjäna på att må bra" den 17:e oktober i Skellefteå.

– Det är oerhört viktigt att vi börjar prata mer om detta växande problem. Det är avgörande för att attityderna kring psykisk ohälsa i arbetslivet ska kunna förändras och för att trenden med ökande sjukskrivningar ska kunna brytas. Den situation vi har idag är varken hälsosam för människor eller för företag, säger Marjet Gustafsson, ansvarig för arbetet i västerbotten.

– Ökningen av psykisk ohälsa är en utmaning för hela det svenska arbetslivet. På konferensen kommer bland andra Personalpartner prata om psykisk ohälsa som uppstår i arbetslivet och utifrån livshändelser. Personalpartner jobbar löpande med frågor som dessa och för att synliggöra problemet är det viktigt att lyssna på dem med kunskap och erfarenheter, menar Marjet Gustafsson.

Kampanjen Hjärnkoll drivs på uppdrag av regeringen under 2012-2014. Konferensen "Tjäna på att må bra" som är en del av kampanjen hålls den 17:e oktober i Skellefteå på Skellefteå Stadshotell. Personalpartner i Sverige AB arbetar inom företagshälsa, individ- och verksamhetsutveckling. Företaget grundades 1998 och bedriver idag verksamheter från Haparanda till Sundsvall. Mer info fås av: Försäljnings - och Marknadschef; Maria Forssell, 070 295 16 79 eller maria.forssell@ppab.eu

PROGRAM
Datum: Onsdag 17 oktober 2012
Plats: Skellefteå Stadshotell, festvåningen
Frågor om Hjärnkoll kontakta;  marjet.gustavsson@regionvasterbotten.se

Syfte: Synliggöra metoder på hur man kan arbeta för att öka kunskapen och minska negativa attityder till psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.Utveckla och sprida arbetssätt för ett långsiktigt arbete där vårt psykiska välbefinnande finns med i arbetet med social hållbarhet
Mål: Minska kort- och långtidssjukskrivningar pga. psykisk ohälsa

08.30-09.00 Fika och registrering
09.00-09.10 Inledning,Philip Cohen moderator
09.10-09.30 Så här mycket kostar psykisk ohälsa företagen, samhället och individen!
Försäkringskassan, Skellefteå
09.30-10.30 Vad är psykisk ohälsa i arbetslivet
- Psykisk ohälsa som uppstår i arbetslivet
- Psykisk ohälsa utifrån livshändelser,sårbarhet och sjukdom,
Erika Mikaelsson, Personalpartner
10.30-11.00 Bensträckare
11.00-12.00 Roterande idéutveckling,
Fredrik Bäckman, OCN
12.00-13.15 Lunch
13.15-14.15 Vi gör mycket för vår personals hälsa, men är det en lönsam investering?Johannes Cullberg, Vd ProActive Healt Partner
14.15- 15.00 Fika
15.00-15.45 ESF-projektet på rätt sätt, erfarenheter från arbetet med att identifiera, förebygga och arbeta med psykisk hälsa på tre företag/organisationer i Västerbotten,Annika Svärling enhetschef försäkringskassan,Olov Huldtin Vd Repay Nord AB Skellefteå, Mona Bjuren, personalchef Hedlunda industriLycksele
Slutsatser av dagen,
Erika Mikaelsson, Personalpartner
16.15-16.30 Avslutning,
Philip Cohen, moderator