PiiGAB Processinformation i Göteborg AB

PiiGAB Explorer

Nyhet   •   Feb 03, 2011 14:26 CET

PiiGAB Explorer är vårt nya verktyg för att konfigurera version 2 av PiiGAB M-Bus OPC Server. PiiGAB Explorer används också för att konfigurera korskopplingen mellan Modbus slaven (RTU/TCP) och M-Bus klienten samt mellan M-Bus Ascii och M-Bus klienten i PiiGAB M-Bus omvandlare serie 900. Förutom att själva användargränssnittet är helt omskrivet så har vi också lagt till en hel del nya funktioner enligt önskemål från Er kunder. Här nedan visar vi några av dem:

•    Importera mallar
•    Spara mätare som mallar
•    Backup/Återläsning av M-Bus projekt
•    Ändra språk online
•    Skriva till mätare
•    Gruppera mätare
•    Manuell initialiserings sträng
•    Stöder även den gamla M-Bus metoden ”Fixed Data structure”
•    Projekt filer
•    Versions hantering
•    Fri sökning i tag databasen
•    Förstärkt debug hantering

Ladda ner här.