B3IT Healthcare AB

Pilotprojekt sjösatt med framgång

Nyhet   •   Feb 26, 2013 14:52 CET

EU-projektet Sustains går mot halvtid. Redan fungerar patienters möjlighet att läsa sina journaler online. Och de är nöjda.

Den åttonde november kunde patienterna i pilotlandstinget Uppsala öppna och läsa sina journaler. En månad senare kunde även patienter utanför länet, som fått vård i Uppsala, gå in i sina. Totalt hade 11 500 patienter loggat in och läst sina journaler i början av februari. Utan marknadsföring av att den nya tjänsten fanns tillgänglig, konstaterar projektkoordinatorn Benny Eklund.

– De flesta som hör av sig till vår digitala brevlåda med synpunkter tycker att det fungerar bra. Konkreta exempel är småbarnsföräldrar som är positiva till att de kan ta del av barnens journaler och anhöriga till gamla människor.

Redan finns funktioner på plats som medger att exempelvis en gammal människa skriver in sitt barns personnummer i sin akt, och där barnet sedan med hjälp av e-legitimation kan logga in och följa förälderns vård. Det går också att välja att den anhörige bara kan se delar av journalen.

Totalt sparar funktionerna både tid och resurser för vården och anhöriga, fastslår Benny Eklund. Och det är ett av huvudsyftena för Sustainsprojektet som ska leda till både högre effektivitet inom sjukvården, en stärkt ställning för patienterna samt högre medicinsk säkerhet.

Benny Eklund är en av blott tre i projektgruppen för Sustains i Uppsala, så trots uppdraget som koordinator har han hittills mest arbetat på hemmaplan för att få funktionerna sjösatta. Under våren räknar han dock med en turné i sällskap med medical advisor Leif Lyttkens till övriga nio deltagarländer i Europa.

– Estland och Danmark ligger lite före oss. De andra länderna har inte kommit så långt att patienter fått access till sina journaler än. I Sverige underlättar det att vi har personnummer och e-legitimation.

I april är det dags för revision av Europakommissionen men utvärdering sker på flera sätt. Oberoende av Sustainsprojektet arbetar ett forskningskonsortium i Uppsala, finansierat av Vinnova, för att utvärdera saker som vinster för patienter och vilka förutsättningar som ändras för personalen. Forskare från Lunds och Uppsala universitet samt högskolan i Skövde har genom Sustains fått ett bra case att studera saker som säkerhet, integration och infrastruktur i stora it-system.

Och redan innan projektet nått halvvägs framträder tydliga mönster och en och annan snabb justering har fått skapas.

– Det förändrar situationen och rollerna mellan patient och läkare. Förut visste en läkare med säkerhet att patienterna inte kände till det man hade att säga. Då kunde läkaren berätta ’på ett skonsamt sätt’. Idag läser patienten det själv. Det innebär ett nytt ansvar för patienten.

Projektets utvärdering visar att detta oroar läkarkåren, medan patienterna själva inte är lika oroliga för konsekvenserna. Men i princip innebär det att patienten själv kan läsa sin egen cancerdom innan en läkare hunnit upplysa om den.

Av de som utnyttjat den nya tjänsten har 253 onkologpatienter varit inloggade. Av dessa har en hört av sig till projektet, efter att ha fått ta del av storlek och antal tumörer, liksom notatet om att hen inte kunde återgå i arbete.

– Fast vi vet att detta var en skör patient som redan visste hur det var, men som blev väldigt upprörd när hen läste sin journal. Och ångrade att hen läst. Men man får nog förlika sig med att somliga patienter inte förlikar sig med den nya möjligheten, filosoferar Benny.

En ny anpassning i systemet till följd av detta fall är att man nu kan lägga in en fördröjning på två veckor i sin journal, för att läkaren ska hinna meddela utfallet av olika undersökningar ifall man inte vill riskera att läsa det först.

– Men vi måste också sprida kulturen att man faktiskt inte måste logga in bara för att man kan. Precis som vi kan avhålla oss från att slå på tv:n när det är ett program vi inte vill se.

Idag fungerar det i pilotlandstinget att läsa journaler, provsvar, remisser, barnens journaler, dela sina egna journaler och sätta spärrar för tillgång. Snart ska också funktionen för att följa sina egna remisser finnas med samt möjligheten att göra tillägg i sin egen journal. Då kommer det också att göra enkätundersökningar med patienter.

Sustainsprojektet kommer också att kunna kopieras över i de fem stora systemen (TakeCare, Cosmic, Melior, Cross, Vas) efter vissa kompletteringar. Benny Eklund är nöjd.

– Inom ett par år tror jag att Sustains kommer att fungera i hela Sverige.

ANNA HAGNELL

anna.hagnell@b3ithealthcare.se


FAKTA SUSTAINS

Sustainsprojektet startade i januari 2012 och ska pågå i tre år. Projektet har en budget på 70 miljoner, varav hälften är EU-medel. Sustains står för Support Users to Access Information and Services.