Stockholms stad

"Pimp my soc" - nu var det Skärholmens stadsdelsförvaltnings tur!

Nyhet   •   Nov 14, 2016 11:16 CET

Fredagen den 11 november kl.13.00 invigdes ett samtalsrum inrett utifrån barn och ungas behov

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har hjälpt Skärholmen stadsdelsförvaltning att pimpa ett besöksrum. Det tidigare ganska vita och kala besöksrummet är nu ett välkomnande, varmt och ombonat rum för barn och ungdomar. Allt utifrån barn och ungas önskemål.

– Ungdomar vi möter beskriver hur viktig miljön är för hur möten på socialtjänsten upplevs. En mysig, varm och hemtrevlig miljö gör att de känner sig bemötta och välkomnade. Det underlättar samtal om jobbiga saker, säger Sandra Patel Seropian, chef för påverkansarbete Maskrosbarn.

Om Maskrosbarns erbjudande ”Pimp My Soc”
Idén om ”Pimp My Soc” kom efter en rapport där Maskrosbarn intervjuade barn och ungdomar med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. I rapporten kom det fram att många upplevde den fysiska miljön i samtalsrum som ett problem. Rummen kändes avskalade, stela och kalla, vilket gjorde dem ännu mer oroliga och nervösa. En av ungdomarna kom då på idén "Pimp My Soc".

I våras erbjöd Stockholms stad Maskrosbarn att pimpa ett besöksrum per stadsdelsförvaltning.

Följ Maskrosbarn på Instagram (@maskrosbarnorg) för att se barnrummen.


Om barnrättsorganisationen Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer barn och ungdomar med föräldrar som har missbruk eller psykisk ohälsa. Organisationen arbetar dels med stödjande arbete. exempelvis läger, ungdomsgårdar och samtalsstöd, dels opinionsbildande arbete.

Läs mer om Maskrosbarn http://www.maskrosbarn.org/


Om socialtjänstens stöd till barn och unga
I varje kommun finns en socialtjänst. Ett av socialtjänstens viktigaste arbetsområden är att se till att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som styr hur socialtjänsten ska arbeta för att uppnå det.

Socialtjänsten utgår från “barnets bästa” som det står skrivet i barnkonventionen. Socialtjänsten ska därmed ge stöd utifrån hur barn och ungdomar vill ha det.


Kontakt

Sandra Patel Seropian, chef för påverkansarbete Maskrosbarn

sandra@maskrosbarn.org, telefon: 073-08122 03

Lena Thorson, avdelningschef socialtjänsten Skärholmens stadsdelsförvaltning

lena.thorson@stockholm.se, telefon: 08-508 24 801