Lotteriinspektionen

Poker i turneringsform på pokerklubb, brott mot lotterilagen

Nyhet   •   Jun 12, 2013 15:45 CEST

Tingsrätten i Skaraborg finner i en dom den 12 juni 2013 i mål nr B 144-13 att anordnande av pokerturneringar utgör brott mot lotterilagen.

Den 30 maj 2011 genomförde polisen i Västra Götaland med biträde av Lotteriinspektionen en insats mot en illegal pokerklubb i Tibro. Den person som ansågs vara ansvarig för verksamheten åtalades. Vid insatsen kunde man konstatera att det anordnandes bland annat kortspel om pengar utan tillstånd
genom pokerturneringar. Kontanter och hjälpmedel, i form av spelmarker, togs i beslag i samband med insatsen.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att verksamheten i pokerklubben varit tillståndspliktig som lotteri anordnat för allmänheten. Eftersom tillstånd saknats har de i klubben anordnade pokerspelen, i form av Texas Hold’em, varit olovliga. Den som anordnat spelen har därmed gjort sig skyldig till brott mot
lotterilagen. Den åtalade döms av tingsrätten till dagsböter samt att de kontanter och övriga hjälpmedel till brottet förklaras förverkade.

Den aktuella domen som idag meddelats går i linje med tidigare domar, där frågan om turneringspoker omfattas av lotterilagen eller inte har prövats. Hovrätten för Nedre Norrland har i ett avgörande från den 5 juni 2009, mål nr B 22-09, konstaterat att icke tillståndsgivet anordnande av pokerturneringar som avser pengar eller pengars värde utgör brott mot lotterilagen. De tilltalade
överklagade domen till Högsta Domstolen som inte meddelade prövningstillstånd, mål nr B 3184-09.

Domen som meddelats vid Skaraborgs tingsrätt den 12 juni 2013 i mål nr B 144-13
har ej vunnit laga kraft.

Lotteriinspektionens ärenden

2011

2012

2013

Antal ärenden gällande brott mot lotterilagen genom anordnande av
kortspel

7

6

7

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska verka för att den svenska
spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vårt arbete mot illegalt
kortspel, i första hand poker, inriktats bland annat på att ge polis- och
åklagarmyndigheter stöd och hjälp i fråga om misstanke om brott mot lotterilagen
i samband med utredningar. Lotteriinspektionen värnar om spelarens säkerhet och
trygghet på den svenska spelmarknaden.