Polarforskningssekretariatet

Polarforskare på båtmässan

Nyhet   •   Feb 06, 2013 07:30 CET

Fredag 8/2 kl 14.40 och lördag 9/2 kl 13.20 - Spetsbergens smältande kuster
Tyrone Martinsson, Akademin Valand, Göteborgs universitet

Med refotografering som metod kan forskaren spegla förändringar i landskapet och berätta om platsens historia. Att Spetsbergens glaciärer har förändrats dramatiskt under de senaste 100-150 åren framkommer vid en jämförelse mellan historiska och nutida bilder fotograferade längs kusterna.

Fredag 8/2 kl 17.00 och lördag 9/2 kl 15.00 - Antarktis flytande glaciärer i förvandling
Anna Wåhlin, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Inlandsisen i Västantarktis är speciellt känslig eftersom största delen  av glaciärerna vilar på områden som befinner sig under havsnivån. Det varma havsvattnet tränger under isen och orsakar därför en ökad avsmältning underifrån. Troligen är det en förändring i cirkulationen i havet som gör att glaciärerna smälter snabbare än förväntat.

Varje föredrag är ungefär 15 minuter och hålls på Sjöfartsverkets scen, Hitta rätt på sjön-scenen, som finns i Tillbehörshallen på plan 2 vid entré 2 som vetter mot Liseberg.