Sveriges Kommuner och Landsting

Poliser får ha förtroendeuppdrag

Nyhet   •   Nov 10, 2011 08:49 CET

De tre poliser som av sin arbetsgivare förbjudits att utöva förtroendeuppdrag i kommunen har behandlats fel, enligt Arbetsdomstolens dom i dag. Domen är glädjande och bekräftar den starka rätt medborgare har att utöva politiska uppdrag, anser SKL.

Arbetsdomstolen (AD) dömde igår till förmån för de tre poliser som vid sidan av sitt arbete varit förtroendevalda i sina respektive kommuners socialnämnd, där de också varit placerade i tjänsten. Polismyndigheten i Västerbotten förbjöd polisinspektörerna att utöva sina förtroendeuppdrag med hänvisning till att det kunde skada förtroendet för deras polisarbete eller polismyndighetens anseende – det vill säga att det var fråga om en förtroendeskadlig och därmed otillåten bisyssla enligt lagen om offentlig anställning, LOA.

Arbetsdomstolens bedömning är att poliserna inte ska förbjudas att inneha dessa förtroendeuppdrag i kommunen.

– Domen är glädjande och visar att alla röstberättigade medborgare är valbara till förtroendeuppdrag i kommuner, landsting och regioner. Detta är grundläggande för det kommunala självstyret och framför allt den svenska demokratin, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Förtroendeuppdraget är ett medborgaruppdrag som skyddas av flera lagbestämmelser. Med ett fåtal undantag kan till exempelvis kan en förtroendevald inte avsättas mot sin vilja under löpande mandatperiod. En förtroendevald har också enligt lag rätt till den ledighet från arbetet som uppdraget kräver. SKL delar bedömningen att förtroendevalda kan hantera de eventuella jävs- och sekretessituationer som kan uppkomma.

FAKTA:
De tre aktuella kommunerna är: Lycksele, Skellefteå och Vilhemina.

Parter i målet i AD var Polisförbundet och Arbetsgivarverket.

Läs hela domen (öppnas i nytt fönster)