Aspekta

Populärt frukostseminarium om offentliga platsvarumärken

Nyhet   •   Nov 21, 2011 15:27 CET

Aspektas frukostseminarium fredagen den 18 november lockade över 50 nyfikna personer, nytt rekord för ”Mötesplats Aspekta”.  Dagens tema var offentliga platsvarumärken. I panelen fanns Ola Thufvesson forskare från Campus Helsingborg, Cecilia Gyllenkrok Borgström, marknadschef på Business Region Skåne och Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör i Malmö Stad.

 Ola Thufvesson framhävde att platsvarumärke – eller snarare platsutveckling – innefattar flera områden och är komplext men handlar egentligen om enkla vardagliga saker:  

-Platsutveckling kan inte kopplas till en administrativ yta som en kommun eller region. Folk rör sig över dessa gränser. Men däremot måste offentliga aktörer skapa en väl fungerande vardag för alla människor och lyfta fram enskilda kvaliteter de kan profilera sig med, som inte andra har.  

 Cecilia Gyllenkrok Borgström ser vikten av att alla som arbetar med varumärket Skåne känner till vilka visioner och mål som finns så att de genom sitt arbete bidrar till att vara goda ambassadörer för Skåne. Det är viktigt att ”leva varumärket”. Vi inom det offentliga finns där som stöd till näringsidkare och andra för att vi ska lyckas nå våra mål, säger hon.  

 Jan-Inge Ahlfridh underströk att Malmö har gått igenom en otrolig utveckling de senaste 20 åren, men att kommunen tillsammans med alla andra måste jobba på hårt varje dag för att utveckla Malmö som både stad, mötesplats och destination för turister och företag.

-Vi kan inte göra allt själva som kommun, men vi har alla förutsättningar att lyckas om alla bidrar min sin del och att vi inkluderar och samverkar med hela samhället.