Serendipity Challenge

Portföljbolag i Serendipity får utmärkelsen ”Technical highlight of the month”

Nyhet   •   Dec 04, 2012 19:37 CET

Xbrane Bioscience:s proteinproduktionssystem Lemo, har blivit utnämnt till december månads ”Technical highlight of the month” av SBKB.org, som är ett samarbete mellan Protein Structure Initiative och tidskriften Nature.

Utmärkelsen är ett stort erkännande och beskriver närmare hur Lemos unika egenskaper möjliggör framställningen av olika membranproteiner. Siavash Bashiri, nytillträdd vd för Xbrane Bioscience, ser artikeln som ett användbart skyltfönster mot forskarvärlden.
 
– Nature är världens mest citerade vetenskapliga tidskrift och räknas till de mest ansedda inom sin nisch. Att bli utsedd till ”technical higlight of the month” är naturligtvis en kvalitetsstämpel och en värdefull referens i vårt framtida arbete, säger Siavash Bashiri.
 
Starkt förenklat har problembilden tidigare bestått i att forskare endast har kunnat slå på eller av proteinproduktionen i en E. coli-bakterie. Lemo kan liknas vid en dimmer som möjliggör finjustering av produktionshastigheten, vilket innebär att framställningen går att anpassa efter varje enskild proteintyp för att nå maximala produktionsförhållanden.
 
– Membranproteiner brukar benämnas som ”svåra” proteiner eftersom de är komplicerade eller omöjliga att framställa i vanliga produktionssystem. Det orsakar stora problem för många läkemedelsbolag som är beroende av dessa proteiner i sin forskning. Nu när de ser möjligheterna att producera membranproteiner i vårt system kommer bolagen också vilja testa att framställa sina andra proteiner med vår plattform, säger Siavash Bashiri.
 
Xbrane Bioscience för i dagsläget dialog med befintliga kunder och flera nya intressenter, främst läkemedelsbolag, som ser potentialen i företagets produkter och nyttan i att få tillgång till kompetensen i team Xbrane.
 
– Vi ser över en lösning som ska uppfylla bolagens behov ur alla aspekter och effektivisera deras proteinproduktion.  Genom att erbjuda en skalbar, kvalitativ och heltäckande servicemodell kring framställning av proteiner, positionerar vi Xbrane Bioscience som en attraktiv aktör på marknaden, med förutsättningar att ansvara för hela proteinproduktionsprocessen, säger Siavash Bashiri.

Klicka här för att läsa artikeln!  

För mer information, vänligen kontakta:
 
Siavash Bashiri, CEO Xbrane Bioscience, siavash.bashiri@xbrane.com 
+46 73 434 36 19     
 
Saeid Esmaeilzadeh, CEO Serendipity Ixora, saeid@sdip.se +46 70 718 70 61
 
 
Serendipity Ixora AB investerar i och utvecklar bolag som kommersialiserar produkter baserade på ledande akademisk forskning. Samtliga portföljbolag har egen separat ledning, styrelse och operativ personal. Portföljen består utav 10 bolag inom fyra sektorer: Clean-tech, Life Science, materialteknik och medicinteknik.