Sveriges Kommuner och Landsting

Positiva resultat inom rehabilitering

Nyhet   •   Maj 27, 2014 14:45 CEST

Den positiva trenden i landstingen fortsätter. Allt fler har fått tillgång till rehabilitering mot stress, depression, ångest och smärttillstånd. Det visar SKL:s rapport om Rehabiliteringsgarantin.

Sveriges Kommuner och Landsting har på nytt analyserat behandlingsinsatserna som gjorts 2009-2013. Resultatet visar att antalet KBT/IPT-behandlingar mot bland annat ångest, depression och stress har ökat med 46 procent. Antalet multimodala behandlingar, MMR, för långvarig smärta har ökat med 31 procent i landstingen de senaste fyra åren. Trots att tillgången på KBT har ökat uppger lite fler än hälften av landstingen att de behöver öka tillgången ytterligare. En förklaring är den ökade psykiska ohälsan. I dag är det fler kvinnor, 72 procent, som får ta del av insatserna jämfört med män, 28 procent.

Ulrika Johansson, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg.
– Det är mycket positivt att tillgången på rehabilitering ökar i landstingen. Frågan är om tillräckligt många män får del av insatserna, säger Ulrika Johansson, sektionschef på SKL.

Den goda utvecklingen under 2013 innebar att landstingen rapporterade insatser för 99 procent av de avsatta medlen, vilket innebär drygt 784 miljoner kronor i utbetalningar.  Detta ska jämföras med år 2012 när landstingen rapporterade insatser för 83 procent av medlen.

Fakta:

Rehabiliteringsgarantin är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet och har funnits sedan 2008. Den har som målsättning att kvinnor och män i åldern 16-67 år som har långvarig diffus smärta ska få multimodal behandling (MMR) (behandling av flera yrkeskategorier). Kvinnor och män som har lättare till medelsvår ångest, depression och stress ska få kognitiv beteendeterapi (KBT) eller interpersonell terapi (ITP). Syftet är att förebygga sjukskrivning eller att stödja personer att återgå i arbeteKontakt

För mer information:
Anna Östbom, handläggare
avdelningen för vård och omsorg,
08-452 76 96
070-692 44 94
anna.ostbom@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook