Sveriges Kommuner och Landsting

Positiva satsningar för elevhälsan

Nyhet   •   Nov 01, 2011 13:28 CET

Det är bra att regeringen gör en satsning på en utbyggd elevhälsa. Även om elevhälsan har byggts ut väsentligt de senaste åren, så finns på vissa håll ett behov av fler tjänster och ökad fortbildning inom befintliga tjänster. Det säger SKL i en kommentar till dagens satsning från regeringen.
För nya tjänster som till exempel skolläkare eller skolpsykologer ges ett statsbidrag om 250 000 kronor per heltidstjänst och år under maximalt två år. Det förutsätter att kommunerna skjuter till en avsevärd del själva.


– Elevhälsan är oerhört viktig för att eleverna ska må bra och lyckas i skolan. Men det är problematiskt med styrande statsbidrag. Förutom att kommunerna får skjuta till en rejäl summa själva, så blir de tvungna att förbinda sig att behålla tjänsten under ett antal år, oavsett omständigheter som exempelvis vikande elevunderlag. Det är en olycklig konstruktion, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL är positiv till fortbildningssatsningen för personal inom elevhälsan. Dock vill regeringen styra den särskilt till skolor i socialt utsatta områden, medan SKL anser modern teknik kan bidra till att göra den tillgänglig för ännu fler.

– Det är också bra att regeringen vill skapa en modell för hur kvaliteten i elevhälsan kan utvärderas bättre. En sådan modell borde stödja skolhuvudmännens utvärdering av elevhälsans kvalitet i relation till elevhälsans uppdrag, säger Per-Arne Andersson.

SKL välkomnar också fortbildningssatsningen på personal som på olika nivåer ansvarar för skolmaten och informationskampanjen om vad näringsriktig skolmat är. Tillsammans med bland andra Karolinska Institutet tar SKL nu fram ett webbaserat verktyg för att mäta skolmåltidernas kvalitet. Detta lanseras i februari 2012.

SKL:s arbete med skolfrågor

Ladda ner högupplöst bild på Per-Arne Andersson
För mer information:
Åsa Ernestam, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
Tfn 08-452 79 57
Mobil 072-728 31 50
asa.ernestam@skl.se

Pressjour: 08-453 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l