NY Consulting AB

Positivt investerar-klimat i Öresund

Nyhet   •   Okt 11, 2016 07:30 CEST

Investerar-klimatetet är generellt positivt inom ICT/Tech och Life Science i Öresund visar den nyligen lanserade Öresund Investor Climate Report. De viktigaste lärdomarna är att det finns gott om investerare som fokuserar på ICT/Tech, det är en utmaning att hitta investerare för tidiga Life Science bolag samt den höga IPO-aktiviteten förväntas fortsätta.

NY Consulting har genomfört en undersökning omkring hur investerare och innovationsstödjande organisationer ser på investerarklimatet i Öresund i allmänhet, fokuserat på Life Science och ICT/Tech i synnerhet. Undersökningen genomfördes efter att behovet uttryckts av både VC-firmor och innovationsorganisationer; och ingen studie genomförts i närtid - i synnerhet inte på båda sidor sundet.

-Det är vår förhoppning att Öresund Investor Climate Report kan bidra med ett perspektiv och diskussion som kan leda till en förståelse och förbättring av investerar-klimatet i regionen samt en ökad integration mellan Skåne och Danmark, säger Johan Ny, VD NY Consulting AB.

Rapporten är resultatet av 20 intervjuer genomförda i Danmark och Sverige med respondenter från offentliga och privata venture capital-fonder, industriorganisationer, corporate finance firmor samt innnovationsstödjande organisationer mellan april-september i år (2016).

-Vår målsättningen är att genomföra denna studie och rapport på årsbasis givet att det bidrar positivt till ekosystemet i regionen, säger Johan Ny.

Både undersökning och rapport har utvecklats, genomförts, finansierats och lanserats av NY Consulting AB och finns tillgänglig för gratis nedladdning på deras hemsida (http://www.nyconsulting.se/en/reports/).

NY Consulting AB är en konsultfirma specialiserad på marknadsstrategiska tjänster inom Life Science och ICT/Tech för venture capital-fonder och innovationskontor på universitet. 

Kontaktperson
Johan Ny, VD
Tel: 0708-892719
Mail: johan.ny@nyconsulting.se