Mirror Accounting AB

Posten och Lindorff Accounting tecknar avtal om ekonomihantering

Nyhet   •   Aug 27, 2007 15:00 CEST

Posten och outsourcingleverantören Lindorff Accounting har tecknat ett femårigt avtal som innebär att delar av Postens ekonomiadministration från och med november 2007 utförs av Lindorff Accounting.

Avtalet innebär att Posten ökar fokus på kärnverksamheterna meddelande, logistik och informationslogistik, samtidigt som Lindorff Accounting stärker sin ställning som ledande i Norden inom hantering av finansiella tjänster genom outsourcing.

- Posten har högt ställda krav på administrativa rutiner och med det avtal vi nu tecknat med Lindorff Accounting försäkrar vi oss om en fortsatt hög kvalitet i ekonomiadministrationen, till en lägre och rörlig kostnad. Lindorff Accounting är väl etablerade, har bred erfarenhet inom området och finns representerade i flera länder, säger Bo Friberg, CFO i Posten.

Samtliga de cirka 140 medarbetare inom Posten som berörs erbjuds anställning hos Lindorff Accounting och arbetet kommer även i fortsättningen bedrivas i Postens lokaler i Solna och Umeå.

- Vi välkomnar våra nya medarbetare och ser fram emot en långsiktig relation med Posten. Med den kompetens våra nya medarbetare tillför och vår breda erfarenhet av outsourcing av finansiella tjänster, har vi alla förutsättningar att utveckla och förvalta Postens ekonomiadministration, säger Lindorffs Sverige-chef Anders Uddfors. Med det här avtalet går Posten i bräschen för svenskt näringsliv. De större företagen har konsoliderat sin ekonomifunktion så långt som det är möjligt, varför många som nästa steg i förbättringsarbetet kommer att välja outsourcing.

Lindorff Sverige har de senaste åren vuxit kraftigt och omsättningen uppgår till 700 MSEK. Lindorffkoncernen, med huvudkontor i Oslo, finns representerad i Norge, Danmark, Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Ryssland, Holland och Tyskland.

Kontaktinformation
Anders Uddfors, Sverige-chef Lindorff, tel 070-377 48 04
Posten Medierelationer, tel:08-23 10 10 e-post: press@posten.se

Om Posten
Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se 

Om Lindorff
Lindorff koncernen är ett av de ledande företagen i Europa och världen inom hantering av finansiella tjänster genom outsourcing. Lindorff har 2000 anställda i Norge, Danmark, Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Ryssland, Holland och Tyskland. Lindorff har stor erfarenhet av samarbete med branscher som bank och finans, telekommunikation, handel, energi och offentlig sektor.