Grafiska Företagen

​PostNord får inte ändra villkor för förmedlare

Nyhet   •   Dec 11, 2015 19:15 CET

Den 9 december kom Post och Telestyrelsen, PTS, med ett föreläggande som innebär att PostNord inte får införa de nya villkor för förmedlare som aviserats tidigare i år.

Den förändring som PostNord ville genomföra f r o m årskiftet innebär att förmedlare inte längre ska få sammanräkna sina bakomliggande kunders volymer för att erhålla årsvolymrabatt. Rabatten ska istället beräknas utifrån respektive bakomliggande kunders volym var för sig.

Eftersom PostNord är en så dominerande aktör på marknaden så påverkar deras agerande den grafiska industrins förutsättningar och många företag upplever att PostNord ensidigt dikterar villkoren. Företag och förmedlare har vänt sig till PTS, som har tillsynsansvar och utfärdar riktlinjer för postmarknaden, och klagat på PostNords villkorsändring och det har gett resultat. Grafiska Företagen har också varit i kontakt med myndigheter i detta ärende.

Ett stort hot mot grafiska företag som tillhandahåller förmedlartjänster är nu avvärjt. PTS föreläggande gäller omedelbart.