Grafiska Företagen

Power of Print spänner musklerna

Nyhet   •   Feb 15, 2010 15:48 CET

Power of Print laddar inför en förstärkning av projektet under 2010. Som ett led i detta tar nu papperstillverkaren Arctic Paper en aktiv roll i projektet Power of Print initierat av Grafiska Företagens förbund.

Power och Print och Arctic Paper inleder nu ett samarbete i projektet vars målsättning är att lyfta fram det tryckta mediets roll i en alltmer digitaliserad värld.

– Det är mycket positivt för oss att Arctic Paper nu är med och arbetar med denna för branschen så viktiga fråga. Vi arbetar för fullt med att samla fler aktörer inom värdekedjan i Power of Print-projektet, säger Lena-Liisa Tengblad, VD för Grafiska Företagens Förbund (GFF).

Frågan om det tryckta mediets framtid växer i betydelse och Power of Prints framgångsrika form har nu även tagit sig utanför Sveriges gränser.

– Ett tydligt exempel på detta är projektet Print Power, som initierats av olika lobbyingorganisationer inom skogs- och tryckeribranschen i Bryssel, säger Lena-Liisa Tengblad.

Projektplanen för Print Power, framtagen under 2009, liknar i många avseenden det upplägg som Power of Print haft sedan starten 2007.

– Detta tyder på att vi var rätt ute när Power of Print-projektet initierades och att vi kunde förutse vilka frågor som skulle bli aktuella, säger Lena-Liisa Tengblad.

GFF har under hösten även inlett en dialog med Skogsindustrierna, som också är medlemmar i Svenskt Näringsliv, angående detta tema.

Bakom Power of Print projektet står GFF, Papyrus och Arctic Paper. 

För mer information kontakta:
Maria Wikström (projektledare) GFF, 08-762 68 02 eller maria.wikstrom@grafiska.se
Maria Blomgren (bitr. projektledare), GFF 08-762 68 32 eller maria.blomgren@grafiska.se