Ratio

Praktisk kompetens för tillväxt

Nyhet   •   Feb 28, 2013 09:30 CET

SVT Forum direktsänder Ratios konferens om praktisk kompetens för tillväxt, den 4 mars kl 13-16. Näringsminister Annie Lööf talar kl 14. Förutom näringsministern medverkar ett flertal forskare, bl a professor Jonas Olofsson som presenterar aktuellt forskning som visar på betydelsen av arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildningens betydelse.

Professor Ole Johnny Olsen, Universitetet i Bergen, bidrar med lärdomar från Norges reformerade yrkesprogram. Även svenska förebilder presenteras.

Bakgrunden är att företagen har svårt att rekrytera kompetens arbetskraft trots att Sverige har hög arbetslöshet. Särskild problematiskt är bristen på praktisk kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper. Forskningsinstitutet Ratio driver ett stort projekt om företagens kompetensförsörjning med syftet att identifiera och kartlägga bristerna och föreslå konkreta policyåtgärder.

Se hela programmet bifogat eller på www.kompetensfortillvaxt.nu.

Anmäl deltagande till anette.andersson@ratio.se