Henrik Ekesiöö / Global Talks

Premiär för Global Talks och Vernissage för utställningen La Commune

Nyhet   •   Nov 22, 2011 16:13 CET

Global Talks - Vernissage & Premiär

Torsdag 1 december 2011, kl. 17—23
Premiär för Global Talks –ett nytt forum för samtidskonst på Sankt Eriksgatan 70
samt Vernissage för utställningen La Commune

Medverkande konstnärer: Hanna Ljungh, Anna Kleberg, Learning Film Group, Pia Wergius och Arjen de Leeuv. Övriga representerade: Tidskriften PUSS samt Peter Watkins. Curerat av Henrik Ekesiöö & Elsa Ekesiöö Thambert

Torsdag 1 december är det premiär för nyöppnade Global Talks och vernissage för utställningen La Commune. En utställning som tar sin utgångspunkt i förutsättningarna för förändring; visioner och tron på något bättre.

Stunder av förändringsvilja är stunder som präglas av en extra intensitet. Vare sig det rör sig om kollektiva eller individuella krafter. Stunder då människor känner att de deltar i en kraft där de kan påverka och forma. Det handlar inte så mycket om vad man vill, utan att man vill. Men det kan vara en tunn gräns mellan den starka viljan till förbättring och missriktad galenskap. Som i arkitekten Le Corbusiers visionära samhällsplanering. Denna brytpunkt kan utläsas i Anna Klebergs videoverk Timbre, där ett av arkitektens aldrig förverkligade byggprojekt gestaltas.

Konstverken i La Commune förhåller sig till rent fiktiva eller historiska händelser, som kan sättas i relation till vår samtid med bl.a aktuella Occupy Wallstreet och Tea Party-rörelsen.

Vernissagen åtföljs av ett utställningsprogram några torsdagskvällar framöver. Där ingår bland annat en visning av Peter Watkins experimentella film La Commune, en proggkonsert som knyter an till folkfesten som präglade almstriden och relaterade samtal- och föreläsningskvällar. Ett mer detaljerat program kommer inom kort.


Global Talks är ett nytt icke kommersiellt forum för samtidskonst med utställningslokal på Sankt Eriksgatan 70. Utifrån små tematiska grupputställningar med tillhörande kvällsprogram skapar vi nya förhållningssätt till konsten. Global Talks är ett samarbetsprojekt av Joakim Högström, Christoffer Ströberg, Henrik Ekesiöö & Elsa Ekesiöö Thambert

För mer information eller pressbilder, kontakta Elsa Ekesiöö Thambert

elsa@globaltalks.se * 070-7865790 * www.globaltalks.se