Borås Stad

Pressinbjudan: Borås Stad tecknar idéburet offentligt partnerskap med det sociala företaget Guldkanten

Nyhet   •   Aug 28, 2017 08:52 CEST

Arbetslivsnämnden och Vård- och äldrenämnden har beslutat att underteckna ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med det sociala företaget Guldkanten.

Guldkanten erbjuder förutom arbetsträningsplatser på Restaurang Guldkanten och restaurang Spinnrocken, också anställningar för personer med sådana funktionsnedsättningar, att personerna rimligen inte skulle fått anställning på ”öppna” arbetsmarknaden ens med de stöd Arbetsförmedlingen erbjuder. Guldkanten gör även sådana insatser som annars skulle ligga på Borås Stads äldreomsorg att utföra på ett trygghetsboende.

Välkomna att närvara när IOP:t undertecknas av Arbetslivsnämndens ordförande, Vård- och äldrenämndens ordförande och Guldkantens ordförande.

Tid: 30 augusti kl 11.00
Plats: Restaurang Guldkanten, Kvarngatan 20, Borås

Syftet med IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata civilsamhällets organisationer som finns i Borås som komplement till Borås Stads egna verksamheter.

Ett IOP ska aldrig göra att den idéburna organisationen blir en del av kommunen, utan ska vara fri och oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga.

Genom avtalet tydliggörs det samarbete som sedan tidigare finns mellan Borås Stad och Guldkanten.