Linköpings kommun

Pressinbjudan: Förskolans dag i Ryd 14 maj

Nyhet   •   Maj 13, 2014 10:03 CEST

Vad är en förskola egentligen, vad kan ske under ett begrepp som demokrati och vad sker om vi slår ihop dessa två? Den 14 maj då vi firar Förskolans dag, vill vi bjuda in er till vår verksamhet samtidigt som vi vill skapa möten på Ryds torg. Möten mellan varandra, med vårt område och med material.

Vad? Ryds förskolor välkomnar dig därför att besöka Ryds torg och samtidigt få en inblick i vad som sker på våra förskolor. I Ryd arbetar vi projektinriktat där vi bygger arbetet på barnens nyfikenhet och utforskande. I lärandet ser vi vikten av att få möta olika material och skapandetekniker för att på så sätt knyta samman tanke och handling. Rydstorget kommer att vara fyllt med olika aktivitetstält (workshops). I de olika tälten finns exempel på vår syn på lärande; hur leran hjälper oss att tänka matematiskt, hur pinnar öppnar upp för språk och hur pennan stärker de naturvetenskapliga hypoteserna. Gå in och titta och läs vår pedagogiska dokumentation men framför allt: pröva!

Varför? Det är viktigt att vi inom förskolan tar plats och visar vilket viktigt arbete som pågår i verksamheten och den enorma kompetens som finns, både bland personal och barn. Vi vill att förskolans dag ska vara en dag där man uppmärksammar förskoleverksamheten och framförallt BARNEN. Vi vill även stärka och bredda begreppet Demokrati från att förknippas med ”rösträtt” till att innebära påverkan och att tänka TILLSAMMANS.

Vad är nytt? Att besöka Ryds torg den 14 maj kommer att väcka många tankar. Vi kommer, som nämnt, inte endast ”visa upp” utan även ”bjuda in” till det som vi arbetar med. Som besökare får man både se, höra och prova. Vi hade ett liknande event 2013 vilket samlade ett hundratal besökare där man skapade, undersökte, lyssnande och dansade. Förskolans dag i Ryd är en dag som bygger på möten och glädje!

Vi önskar därför att ni kommer dig och är med denna dag och ger plats åt barnen där fokus ligger på kompetens, glädje och möten.

Med vänliga hälsningar Förskolorna i Ryd

Kontaktperson: Fia Hedin, pedagogista, mob: 0708/183584 Mail: fia.hedin@gmail.com