Borås Stad

Pressinbjudan: Medborgardialog om tillgänglighet och funktionsnedsättning

Nyhet   •   Nov 03, 2016 14:01 CET

En tillgänglig stad är en plats där alla medborgare har möjlighet att leva och delta på lika villkor. Oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

Från och med 2017 har Sociala omsorgsnämnden i uppdrag att samordna och driva stadens tillgänglighetsarbete. Inför detta arbete är det därför särskilt viktigt för politikerna att lyssna på de tankar och idéer som medborgarna har gällande tillgänglighet och funktionsnedsättning.

Program:

  • Inledning: Yvonne Persson, Sociala omsorgsnämndens ordförande, hälsar välkomna.
  • Charlie Larsson, ansvarig tjänsteman informerar om upplägget av dialogen.
  • Medborgardialogen börjar: Deltagarna delas upp i mindre diskussionsgrupper.
  • Avslutning: Information om hur och var man kan ta del av resultatet av medborgardialogen och hur det kommer användas.

Media är välkomna att delta under medborgardialogen.

Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, Borås.
Datum och tid: måndag 7 november klockan 17.00 – 19.00.

Välkomna!


Vad är en Medborgardialog?

Medborgardialog är ett diskussionsforum mellan politiker och medborgare. Syftet är dels att medborgarna ska få inflytande över de frågor dialogen gäller, dels att de förtroendevalda ska få ökat underlag för bra beslut. Medborgardialog innebär inte direktdemokrati. Dialogen är ett komplement till vår representativa demokrati, där valda politiker fattar besluten. Men genom dialogen får medborgarna möjlighet att delta och påverka de förtroendevalda mellan valen.

Medborgardialogen skiljer sig från brukardialogen, som mer eller mindre ständigt pågår i verksamheterna mellan brukare och tjänstemän.


Kontakt:

Andrea Berg
Kommunikatör, Sociala omsorgsförvaltningen
Telefon 0768-88 73 47
E-post: andrea.berg@boras.se

Charlie Larsson
Verksamhetsutvecklare, Sociala omsorgsförvaltningen
Telefon: 0734-32 73 76
E-post: charlie.larsson@boras.se