Linköpings kommun

Pressinbjudan: Presskonferenser inför nämndmöten

Nyhet   •   Dec 09, 2015 08:30 CET

Presskonferens inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Tid: Torsdag 10 december klockan 8.30 - 9.00
Plats: Föreningshuset Fontänen, vagnhallen

Vi tar bland annat upp den fortsatta satsningen på kvalitetsfilm och om internbudgeten.

Välkommen!

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)
ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Presskonferens inför bygg- och miljönämndens sammanträde

Tid: Torsdag 10 december klockan 10.30
Plats: Gaturummet. miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45

Vi tar upp ett antal rapporter, bland annat om julgodis

Välkommen!

Gunnar Gustafsson (MP)
ordförande i bygg- och miljönämnden