Linköpings kommun

Pressinbjudan: Två presskonferenser i Linköpings stadshus

Nyhet   •   Sep 17, 2014 15:49 CEST

Presskonferens inför bildningsnämndens sammanträde

Tid: Torsdag 18 september klockan 10.15
Plats: Schönbergsalen i Linköpings stadshus

Vi tar bland annat upp tilläggsanslag för elever med utländsk bakgrund och överenskommelse om coachning i matematik.

Välkommen!
Carina Boberg (FP)
Ordförande i bildningsnämnden

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde
Tid: Torsdag 18 september klockan 11.00
Plats: Schönbergsalen i Linköpings stadshus

Vi tar bland annat upp ny resursfördelningsmodell och nya principer för utjämningspengen samt delårsrapporten.

Välkommen!

Catharina Rosencrantz (M)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden