Linköpings kommun

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Nyhet   •   Dec 17, 2013 16:01 CET

Några av ärendena på dagens kommunstyrelse i Linköping:

 • Kostnaden för hem för vård eller boende för unga (HVB) har stigit de senaste åren. Kommunstyrelsen beviljar omsorgsnämnden tilläggsanslag med 19,1 miljoner kronor
  för 2014.
 • Socialförvaltningen får 1,2 miljoner extra för kompetensutveckling av socialsekreterare.
 • Stadsnära lantligt boende kring Linköpings stad ska koncentreras till fem stadsnära områden,
  Kränge, Gullberg, Landeryd, Vårdsberg och öster om Rystad. Det är ett av förslagen till översiktsplan för landsbygden och småorterna, som nu ska ställas ut.
 • Projektet Linköping City ska under den kommande treårsperioden medverka till att utvidga Linköpings stadskärna, så att fler affärslägen och mötesrum skapas.
 • Nettokostnaden för den civila flygplats- och flygstationsverksamheten för 2014 får uppgå till
  maximalt 36,7 miljoner kronor och för 2015 till maximalt 38,7 miljoner kronor.

Läs bifogat pressmeddelande.