Linköpings kommun

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Nyhet   •   Jun 19, 2013 11:58 CEST

Ärende 6 Nytt avtal med Resurspoolen
Resurspoolen ska utveckla arbetsformer för att tillgodose behov hos andra personer än äldre, till exempel utsatta kvinnor och ensamstående föräldrar. Det är ett nytt inslag i samarbetet med omsorgsnämnden.

Resurspoolen är en ideell förening som finns i Medborgarkontorets lokaler på stadsbiblioteket. Resurspoolen förmedlar frivilliga uppdrag mellan volontärer och Linköpingsbor med behov av stöttning. Vid senaste årsskiftet hade föreningen 67 volontärer knutna till sig. De utförde drygt 11 000 timmar sociala insatser under 2012.

– Resurspoolen är en viktig del av samverkan mellan kommunen och civilsamhället, säger omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP). Resurspoolen har ständigt utvecklat sin verksamhet under åren på ett bra sätt.

Under 2012 har Resurspoolen bland annat arbetat med att utveckla det sociala innehållet i vardagen för äldre personer. Omsorgsnämnden har betonat vikten av att finna former för att även tillgodose behov för andra målgrupper. Föreningen ska också erbjuda promenader och fritidsverksamhet i servicehus utöver det som utförarna gör.

I åtagandena ingår även bland annat att samordna och informera om olika frivilliga insatser, rekrytera volontärer och förmedla kontakt mellan dem och personer som vill ha stöttning och utveckla samarbete med andra föreningar.

Den nuvarande överenskommelsen om ekonomsikt stöd till föreningen gäller till och med 31 december i år. Ny överenskommelse gäller 1 januari 2014 – 31 december 2016. Resurspoolen får 590 000 kronor per år.


Ärende 7 Utökade föreningsbidrag
Reumatikerföreningen och FUB får utökade föreningsbidrag för 2013 med sammanlagt drygt 30 000 kronor.

Båda föreningarna har kommit in med kompletterande ansökningar för 2013 för anställningsstöd.  Den anställda hos FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har fått ökad anställningsgrad till 75 procent från 1 februari i år. Föreningen får utökat stöd med 15 435 kronor för 2013.

Reumatikerförbundets anställda har ökad anställningsgrad till 75 procent från och med 1 maj i år och får utökat föreningsbidrag med 16 463 kronor för 2013.

– Det känns bra att ge ökade jobbmöjligheter till olika grupper. Det stämmer med alliansens arbetslinje, säger omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP).

För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47 52