Linköpings kommun

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Nyhet   •   Feb 12, 2014 11:00 CET

  • I ett yttrande till förvaltningsrätten svarar kommunen att det är förenligt med gällande lagstiftning att även erbjuda boendestöd utan föregående biståndsprövning då det är en allmänt inriktad och generellt utformad insats.
  • En förstärkt kvalitetsuppföljning, ett antal nya boenden och allt mer arbetsinriktad daglig verksamhet är exempel på positiva händelser i 2013 års verksamhetsberättelse.
  • Omsorgsnämnden hyr bostäder med särskild service för åtta personer med utvecklingsstörning av kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden i Gottfridsberg.
  • Handikappföreningarna får 4 000 kronor per förening i grundbidrag. Medlemsbidraget till dessa föreningar är 41 kronor per medlem. Totalt fördelas 1 824 000 kronor i bidrag.

Läs mer i bifogat pressmeddelande.