Linköpings kommun

Pressmeddelande inför omsorgsnämndens sammanträde

Nyhet   •   Dec 18, 2013 13:26 CET

Kvalitetsuppföljningsplan för 2014, avtal om läkaransvaret inom hemsjukvården, skyddat boende för kvinnor och stöd till EU-migranter. Dessa ärenden tog ordförande Linnéa Darell upp inför omsorgsnämndens sammanträde.

Läs mera i bifogat worddokument.