Rope Access Sverige AB

Pressmeddelande Rope Access Sverige AB lanserar nya metoder för arbeten på hög höjd - RopeXS-weld™, RopeXS-paint™, RopeXS-test™ och RopeXS-inspect™.

Nyhet   •   Feb 03, 2011 17:15 CET

Nordisk industri möter nu nya metoder för att utföra traditionella arbeten och Rope Access Sverige AB är först på plan, med reparbete inom industrin.

För att möta den mycket tuffa konkurrensen inom Sverige och utifrån, krävs det att industrin fortsätter att effektivisera sin verksamhet. Inom industrin vet man att kontinuerlig inspektion och underhåll lönar sig, men ofta medför detta stora startkostnader i form av omfattande planering, bomlifts- eller ställningshyror för att komma på plats.

Mobila korgliftar och ställningsbyggande är dyra lösningar som ofta ställer till med processavbrott och produktionsbortfall.

Med hjälp av en förhållandevis ny åtkomstteknik inom Svensk industri - rope access (vilket innebär industriell klättring och reparbete), minimerar man planering, projektering och avbrott med mycket stora tids- och kostnadsbesparingar som följd.

På kontinenten och off-shore är rope access en mycket väl inarbetat åtkomstmetod och med säkerhetssystemet som tagits fram av rope access organisationen IRATA har man alla fördelar rent ekonomiskt men även ur ett säkerhetsperspektiv.” säger Jamshid Lodhi, marknadschef vid Rope Access Sverige AB.

Metoderna RopeXS-weld™, RopeXS-paint™, RopeXS-test™ och RopeXS-inspect™ som innebär svetsning, ytbehandling, oförstörande provning och inspektion med hjälp av rope access, är typiska tjänster som processindustrin är i stort behov av. När man nu kan utföra svetsning, ytbehandling, oförstörande provning och inspektion med rope access så öppnar vi upp för stora effektiviseringsmöjligheter.” fortsätter Jamshid.

För ytterligare information om Rope Access Sverige AB, var vänlig kontakta nedanstående person.

Rope Access Sverige AB – Presskontakt


Jamshid Lodhi - Försäljning och Marknadschef

Rope Access Sverige AB
Tomtebogatan 39
113 38 Stockholm

Tel: 08 796 9210
Mobil: 0739 729 000
E-post: jamshid at ropeaccess.se

www.ropeaccess.se

Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore.

Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom inspektion, montage och underhåll. Rope Access Sverige AB har sedan starten 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.