Linköpings kommun

Pressträff med nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Nyhet   •   Maj 23, 2016 16:43 CEST

Linköping var tidigt ute med att skapa en struktur för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Strukturen bygger på en redan fungerande samverkans mellan framförallt kommunen och polisen. Linköpings kommun arrangerar därför en så kallad spridningskonferens tisdag 24 maj. Med anledning av detta bjuder vi in till en pressträff med nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Daniel Nordin. Även borgmästare Helena Balthammar (S) medverkar.

Tid: tisdag 24 maj 09:00-09:30

Plats: Missionskyrkan i Linköping

Över 200 deltagare är anmälda. Konferensen är fulltecknad

Yrkeskategorier som deltar är socialsekreterare, skolpersonal, elevhälsan, fritidspersonal (samt unga vuxna 16+), politiker, brobyggare, fältassistenter, personal på hvb-hem för ensamkommande (både i kommunal och privat regi) , flyktingmottagare, stadsdelssamordnarna, polisen och räddningstjänsten. Även säkerhetsansvariga från flera grannkommuner deltar. Även arbetsförmedlingen och kriminalvården har deltagare med.

Tyvärr är konferensen inte öppen för media.