PriceGain AB

PriceGain höll föreläsning om prisstrategier vid institutet för företagsledning (IFL) på Handelshögskolan i Stockholm

Nyhet   •   Okt 22, 2010 13:25 CEST

Föreläsningen som hölls av Caroline Rosén fokuserade på möjligheterna att utveckla en prisstrategi som optimerar lönsamheten i B2B och B2C-miljöer.

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) är ett av Europas största och mest framträdande utbildningsprogram för svenska företag. Den sammanför akademisk forskning med praktisk och erfarenhetsbaserad kunskap för chefer i ledande företag för att utmärka sig i ledning, affärsutveckling och finansiering. Financial Times har rankat programmet som det främsta i Norden och den fjärde i Europa.

Vid sin speciella gästföreläsning om prisstrategi fokuserade Caroline på temat "kan man låta kunderna sätta priset?". Caroline diskuterade verkliga exempel på hur företag förbättrat lönsamheten genom prissättning och hur små förändringar i prissättningen i hög grad kan påverka ett företags resultat.

Caroline Rosén är partner i PriceGain och har haft ledande  marknadsföringspositioner i istället företag som Nihon Tetra Pak, SCA-koncernen, ASG AB, EQT Partners AB, If P&C Insurance och JM.