PriceGain AB

PriceGain talar om värdebaserad prissättning vid FARs årskonferens

Nyhet   •   Sep 29, 2010 13:26 CEST

Caroline Rosén, partner på PriceGain, kommer att vid FARs årskonferens att tala om hur värdebaserad prissättning kan påverka affärsresultatet för professionella tjänsteföretag. FAR är föreningen för auktoriserade revisorer i Sverige. Deras årliga konferens engagerar professionella revisorer och specialister inom områden från hela landet och från alla branscher.

Caroline Rosén har genomfört flera prissättningsprojekt i ledande företag inom tjänstesektorn och kommer att fokusera sitt föredrag på hur ett värdebaserat tillvägagångssätt för prissättning kan förbättra lönsamheten för revisorer och liknande professionella tjänsteföretag. Hon kommer också att titta på nackdelarna med timdebitering och konkurrensdrivna metoder som lätt kan leda till minskad lönsamhet för många tjänsteföretag. Presentationen innefattar konkreta fallbeskrivningar som visar hur företag idag har lyckats skapa bättre lönsamhet med hjälp av smarta prissättningsmetoder. Hon kommer också att diskutera hur man fastställer hur mycket företagens kunder är villiga att betala för specifika tjänster.