Oxyma Innovation

Primus nya grill Vidar

Nyhet   •   Sep 18, 2009 11:37 CEST

Primus är ett företag som tillverkar alltifrån gasspisar till tält och ficklampor - produkter som används av äventyrare och friluftsmänniskor världen över. När företaget ville utveckla en ny typ av portabel gasolgrill, i syfte att erbjuda en produkt som kunde ersätta engångsgrillen till ett rimligt pris, vände man sig till Oxyma för konsultation. Resultatet blev grillen Vidar - en nätt gasolgrill som väger 4,5 kilo och som passar perfekt i camping- och båtmiljöer.

Utmaningen i projektet låg i att överföra funktionerna hos en stationär gasolgrill till ett kompakt format. Oxyma stod för designkonceptet i produktutvecklingen och samarbetade i nära dialog med Primus konstruktörer. En produktionsförutsättning, såväl som en utmaning, låg i att tillverka produkten i Asien med delvis befintliga detaljer. Detta innebar givetvis en begränsning, men öppnade samtidigt nya möjligheter i projektet.

- Vi har arbetat med Oxyma sedan mer än 5 år tillbaka och har bara bra erfarenheter av dem. I det här projektet ville jag ha ett konsultföretag för "one stop shopping" där vi kunde köpa design och mekanikkonstruktion per timme med ett ramavtal. Då passade Oxyma perfekt, säger Urban Kihlström, R&D Manager på Primus.

Designkonceptet utgick ifrån flera viktiga specifikationer. Locket gjordes i rostfri stålplåt för att hålla värmen när grillen användes och för att materialet svalnar snabbt när grillen stängs av. Övriga delar gjordes i lackad plåt, dels för att hålla kostnaden nere, men också för att möjliggöra en färgsättning av produkten som gick i linje med Primus övriga produktutbud. Den halvrunda bakkanten på grillen synliggör gasolflaskans placering och ger grillen en tydlig karaktär, som förstärks ytterligare genom färgsättningen, där samtliga beröringspunkter gavs en Primus-röd färg.

- Vi anlitade Oxyma för att få hjälp med att ta fram tre olika grundformer. Vi valde sedan en av dem och genomförde sedan konstruktionsarbetet själva. Från min horisont var det smidigt att arbeta med Oxyma. Vi är mycket nöjda med hur utfallet blev och produkten har fått en hel del medial uppmärksamhet. Det var viktigt för oss eftersom Vidar riktar sig till en målgrupp som är avsevärt bredare i jämförelse med Primus övriga produkter, fortsätter Urban Kihlström.

En viktig del i utvecklingsarbetet av den nya produkten var att den skulle ange tonen för ett nytt produktsegment med en egen prisklass. Nya design- och konstruktionslösningar skissades fram allteftersom produktionsförutsättningarna hos den kinesiske tillverkaren blev kända. I slutändan skiljde sig formen markant i jämförelse med existerande portabla gasolgrillar, som ofta har ett utseende som liknar mindre kolgrillar. Den unika formen tillsammans med funktionen innebar att produkten blev en nyhet för marknaden.

- Idén till den här produkten föddes hos en konstruktör på Primus och eftersom vi uppfattade att det fanns ett "hål" i produktutbudet på marknaden var beslutet att starta produktionen lätt. Marknaden som produkten säljs på är Västeuropa och Nordamerika. Den började säljas i mindre skala (cirka 2000 st) under 2009 och avsikten är att successivt öka försäljningen under följande år, säger Urban Kihlström.

Den portabla gasolgrillen Vidar utvecklades under 13 månaders tid, från koncept till prototyper och nollserie. Under denna tid hade projektgruppen fem avstämningar.

- Vi kommer att fortsätta arbeta med Oxyma och har redan beställt och fått levererat ett liknande uppdrag under våren 2009, avslutar Urban Kihlström.

www.oxyma.se

www.primus.se