B3IT Healthcare AB

Prioritera tillsammans

Nyhet   •   Okt 13, 2016 17:00 CEST

Anders Nordin, ny it- och mt-chef i Norrbotten, intervjuad av B3IT Healthcare.

Med örat mot marken vill Anders Nordin, ny it- och mt-chef i Norrbotten, driva digitaliseringen framåt.

– Verkligheten är alltid ohyggligt uppfriskande. Nu ska vi se var vi ska börja.

Anders är en man med slagfärdiga formuleringar, nära till både självironi och leenden, som verkar föredra vi framför jag. Är inte vi engagerat, då misslyckas man, tycker Anders.

– Det är inte meningen att jag ska sitta uppe på ett fluffigt moln och prata om verksamheten. Vi tillsammans måste nå hela vägen in i verksamheten, till dess kärna. Verksamhetskärnan måste vara med.

Möjligen som en konsekvens av detta, betonar han att ansvaret för digitalisering av samhället är allas. Därför är det viktigt för Anders att han är chef för it och mt, inte för digitalisering. Digitaliseringsbegreppet är allas och kan inte ha en chef. Så sent som på mötet före vårt, fick han ett konkret exempel.

– Vi hade en föreläsare här men så fungerade inte projektorn. Och då vände sig alla till it-/mt-direktören... Javisst, jag kanske är modigare att trycka på knappar än många, men jag är ju inte tekniker. Mitt arbete är utvecklingsplaner, prioritering och stödja verksamheten. Jag kan inte alla system. Sådant måste vi vilja och våga lösa tillsammans.

Det viktiga för Anders, som närmast kommer från tjänsten som CIO på Luleå tekniska universitet, är att dels lära känna brukare i verksamheten, dels få en överblick över allt han är ansvarig för – och göra en prioriteringsordning.

– Jag vill inte vara en stabsråtta som blir introvert på mitt eget fokus. Jag behöver få se vad som är viktigt för verksamheten. Dem jag möter är faktiskt jämt så positiva och använder systemen väldigt bra och har många förbättringsförslag. Däri ligger tricket att nå kärnan, tror jag.

Därför väljer Anders inte så ofta de globala trendspaningar och ”de fina konferenserna”.

– Då blir det lätt att tänka, fasen, det här borde vi också göra. Men det pågår jättemycket grejer överallt och då kan det bli svårt att prioritera. För det viktigaste är att fråga sig ’var börjar vi?’.

Att beta av, ta en bit i taget och nå stor effekt, tycker Anders är att föredra framför att arbeta med allt samtidigt så att effekten kommer väldigt långsamt överallt.

Norrbottens läns landsting är en av de parter som har option på den upphandling som Sussagruppen nu gått in i. Beslutet kring detta, liksom beslutet att avsluta utvecklingen av det unika VAS-systemet som Norrbotten delar med Halland, var redan fattat när Anders tillträdde sin tjänst i slutet av juni. Men han tycker att det var bra beslut även om han delar viss frustration med andra.

– Genom optionen har vi inte rätt att delta i arbetet med kravspecifikationen, och det är ju lite frustrerande. Samtidigt har vi istället fått extra betänketid kring vår förändring, stor valfrihet. Den stora avigsidan är istället hur upphandlingar kan förhalas genom att olika leverantörer bråkar och överklagar processerna.

Anders är generellt positiv till lagen om offentlig upphandling, LOU. Men när det inte är särskilt kostsamt för leverantörer att överklaga beslut, har det blivit något som satts i system. Då drar beslut och ikrafttagande ut på tiden.

– Det kan bli rätt absurda rättsprocesser när bittra konkurrenter gör vad som helst för att deras konkurrent inte ska få upphandlingen.

Anders är uppvuxen ”över hela Norrland” då fadern som arbetade inom skogsindustrin flyttade runt med familjen. Efter 15 år i Mälardalen och en växande familj, gjorde Anders själv den resa som så många norrlänningar gör: Flyttar tillbaka för livskvaliteten i norr. Det gör att han känner både orter och kynne, förutsättningar och utmaningar med detta vårt nordligaste landsting som blott omfattar 250 000 invånare men en enorm areal. Anders ser landstingets unika utmaningar, kanske i huvudsak beroende på den väldigt glesa befolkningen. Det unika har rimmat väl med att också välja ett unikt och lokalt förankrat journalsystem som VAS.

– Därför är det lätt att tro att vi också måste fortsätta vara speciella. Gör vi en upphandling med andra blir vi istället som alla andra. Men kanske är inte det så farligt.

Sjukvård i Norrbotten handlar mycket om rättvisefrågor kring fördelning av resurser. Gör-det-själv-mentalitet och lokalpatriotism kan både kompensera och sätta käppar i hjulet.

– Det finns som en stark drivkraft här i norr. Men jag önskar att hela Norrland samarbetade mer för att alla delar tillsammans ska bilda en stark part i Sverige!

Nu håller Anders på att ”lägga pusslet” för att lära känna de spridda delarna och han tycker att det är bra att man i landstingshuset i alla fall har en vårdcentral ”om jag vill ha en dos verklighet”. Viktigast är att samla ihop olika goda initiativ, gå igenom dem och återigen – prioritera.

– Hela nyckeln är att hitta dialogen. En dialog med arbetsplatser som redan innan har fullt upp, är uppbokade, underbemannade… Det är jättejobbigt för dem. Men jag tror att de flesta vet att de måste finnas med i utvecklingen av verksamheten. När den goda dialogen finns där, är jag sedan en av flera som kan stötta i att genomföra det nya.

ANNA HAGNELL
anna.hagnell@b3it.se


Anders Nordin
Aktuell: Ny it-/mt-direktör på Norrbottens läns landsting
Ålder: 48 år
Bakgrund: Civilingenjär inom datateknik och ekonomi som närmast kommer från tjänsten som CIO vid universitetet i Luleå. Tidigare inom telekombranschen och inom ABB i 15 år.
Bor: Luleå, uppvuxen ”över hela Norrland”
Familj: Sambo med Sofia, sonen Linus, 11, och hunden Blixten.
Intresse: Idrott och musik är viktigast. Nu blir det mer orientering och innebandy tillsammans med Linus. Och så älskar Anders livekonserter. För tillfället står Kent i fokus, med konserter både i Luleå och den stora avslutningskonserten i Stockholm.

Kontakta B3IT Healthcares vd
Annette Mårdbrink: annette.mardbrink@b3it.se