To Oslo, With Love

Privata donationer oumbärliga för nordisk dialog efter terrordåden

Nyhet   •   Nov 03, 2011 11:05 CET

I en tid då många företag och organisationer letar efter sätt att visa upp sitt samhällsansvar på spelar privatpersoners generositet fortfarande en oumbärlig roll för att förverkliga sociala projekt.

Efter terrordåden i Norge tog Ola Nilsson initiativ till att samla folk från hela norden för en dialogkonferens om hur vi kan samverka över gränserna för att motverka rasism, hat och intolerans - en gemensam utmaning i alla grannländerna. Ansökningar skickades snabbt iväg till fonder och stiftelser och ett utskick gick iväg till medelstora och stora företag i Sverige med en inbjudan att bli partner till arrangemanget. Samtidigt drogs en såkallad crowdfundingkampanj igång på nätet, där privatpersoner kan bidra med gåvor från 100kr och uppåt.

Syftet med arrangemanget är att samla representanter från olika organisationer, aktörer och verksamheter runt om i norden som har ett stort engagemang mot rasism och intolerans och för mångfald och allas lika värde, för att genom dialog hitta sätt att intensifiera, sprida och utöka detta viktiga arbete.

Med en knapp månad kvar till dialogen i Oslo tvingades arrangörerna att göra en drastisk omräkning av budget då de sökta fonderna gett avslag.

- Vi gick från en beräknad budget på runt 700 000 kr med fullpension för 200 personer på konferensanläggning, till att tänka om helt i termer av en "shoe-string" budget. Vi fick lokalen skänkt av norska facklitteraturförfattarföreningen, alla processledare ställer upp helt pro bono, nordiska ledare videofilmades och vi ökade ambitionerna med crowdfundingen från 25 000 till 65 000kr som är vår break even-punkt, säger Ola Nilsson som är initiativtagare till projektet.

På under sex veckor har kampanjen i skrivande stund samlat in över 56 000 kr och den pågår fram till och med söndag den 6 november, samma dag som dialogen i Oslo avslutas. Ett företag som ställt upp som möjliggörande partner är Kluab - ett företag som arbetar med konflikthantering och förädnringsarbete i organisationer.

- För mig är det angeläget att stöda en viktig fråga och jag uppskattar väldigt mycket när en ung eldsjäl drar igång ett sådant här projekt. Detta är en angelägenhet för oss allihop, för att skapa ett samhälle som det går att leva i, säger Kerstin Ljungström, VD och organisationskonsult på Kluab.

Ljungström är bland de få företagare som valt att göra en insats för just detta projektet. Vi är nyfikna på att veta hur de trots det lyckats med att överträffa sina mål med mer än 200 procent, med så knapp tid och med helt ideella insatser.

- Vi har lyckats engagera många personer som tagit detta projektet till sig. Terrordåden har berört många, men Norge är ju inte direkt i behov av ekonomiskt stöd. Detta är ett ideellt projekt som inte är bundet till partipolitik eller trossamfund, vi vill skapa dialog och utbyte, jag tror att det är många privatpersoner som känner att det är viktigt och bra, säger Nilsson.

De insamlade medlen går framför allt till att täcka kostnader och reseersättning för yngre deltagare som annars inte skulle ha möjlighet att delta. Om de lyckas överträffa sina nya högt uppsatta mål utlovar arrangörerna att krutet kommer läggas på att översätta det material som blir resultatet från dialogen till fem språk och sprida det både i norden och europa.