SIS, Swedish Standards Institute

Produkters klimatpåverkan kan snart jämföras globalt

Nyhet   •   Jan 15, 2010 12:52 CET

Kraven ökar på att man ska kunna redovisa sin klimatpåverkan vid produktion av varor och tjänster. Det handlar om att kunna visa hur mycket växthusgaser som släpps ut under hela livscykeln för en viss vara eller tjänst. Internationellt talar man om ”Carbon Footprint”.
   Därför pågår nu ett arbete inom ISO, den globala standardiseringsorganisationen, för att ta fram en standard för dessa beräkningar. Syftet är att det ska bli lättare att  beräkna och jämföra klimatpåverkan för olika produkter och tjänster internationellt. 

– Det är en efterlängtad standard som kan bli ett effektivt verktyg för att driva på klimatförbättrande åtgärder. SIS organiserar svenska intressenter och har en spegelkommitté som deltar mycket aktivt i det internationella arbetet, säger Sara Ellström, projektledare på SIS.

– Just nu är vi inne i ett viktigt skede då flera knäckfrågor behöver avgöras. Därför är det ett bra tillfälle att gå med i projektet nu om man vill vara med och påverka de kommande riktlinjerna. Vi hoppas kunna bredda deltagandet i arbetet ytterligare och efterlyser bland annat deltagare från livsmedelshandeln, transportsektorn, byggsektorn, stålindustrin, återvinningsbranschen, konsumentorganisationer och myndighetssfären. 

Målgrupper för standarden är till exempel miljö- och klimatansvariga i alla typer av organisationer, men även inköpare, livscykelanalytiker, miljöingenjörer, marknadsförare och produktchefer.

Standarden för Carbon Footprint kommer att ingå i serien för miljöledning, ISO 14000-serien , och beräknas vara färdig någon gång under nästa år, 2011.

Behovet av att kunna redovisa klimatpåverkan på ett enhetligt och jämförbart sätt är stor och trycket växer bland annat från konsumentorganisationer. Standarden ses som ett viktigt led i den globala handeln och många utvecklingsländer börjar aktivera sig i utvecklingen av standarden. De olika initiativ och märkningar som redan finns anses otillräckliga och är svåra att jämföra.

Några viktiga saker som ISO-gruppen snart ska ta ställning till är vilka krav som ska ställas på en konsumentinriktad klimatmärkning av varor och tjänster. En annan är hur siffror och resultat ska granskas och verifieras utan att det blir för krångligt och kostsamt.

– Det är ett väldigt stort intresse och bred uppslutning kring ISO:s projekt. I dagsläget ingår cirka 80 experter från 25 länder. Från Sverige har vi flera experter som deltar i de internationella mötena, säger Sara Ellström.

Standarden kommer att ha två delar där del ett beskriver hur man räknar ut sin klimatpåverkan och del två beskriver hur man kommunicerar sina resultat.

Om du vill ha mer information, hör av dig till Sara Ellström, projektledare på SIS, 08-555 520 66, sara.ellstrom@sis.se