Itello AB

Produktionssättning av Inca 13.3

Nyhet   •   Dec 03, 2013 13:58 CET

Inca 13.3 har under de senaste veckorna tagits i produktion hos våra kunder. Release 13.3 är den andra av de två stora releaserna under 2013. Releasen har i huvudsak inriktats på att tillföra funktionalitet på tre områden:

  • Delad förvaltningsform
  • Avtalspension SAF-LO
  • Skattehantering för inkomst av tjänst och kapital

Med delad förvaltningsform är det nu möjligt för kunden att valfritt fördela sitt sparande mellan försäkringar med olika förvaltningsformer. Tobias Yamabe-Törnell som är produktspecialist på Itello förklarar fördelarna med denna funktionalitet:

”Delad förvaltningsform underlättar och förbättrar möjligheterna att fördela en kunds sparande mellan olika förvaltningsformer. Funktionaliteten möjliggör valfri fördelning av sparpremien mellan de olika förvaltningsformerna samtidigt som man kan koppla på och hantera alla de riskmoment som finns i en tjänstepensionsförsäkring.

Som enskild kund blir det enkelt att se helheten i sitt sparande och flytta mellan de olika förvaltningsformerna på ett effektivt sätt. Sparfördelningen för framtida premier kan i en delad förvaltningsformslösning ändras utan behov av manuell beräkning.”

Inca har sedan tidigare releaser stöd för försäkringsadministration avseende avtalsområdet SAF-LO. En av de större nyheterna i release 13.3 är att hanteringen av inflyttar för detta avtalsområde förbättrats.

Ytterligare en nyhet i denna release är att skattemodellen i Inca nu kan hantera skatter och skatteinformation på ett mer flexibelt sätt. Ett exempel på detta är differentierad hantering av skatt mellan privat och offentligt betald tjänstepension. Att kunna särskilja dessa är av stor vikt framför allt vid flytt utomlands till länder där det finns särskilda skatteavtal mellan det landet och Sverige, och där olika skatteregler gäller om man varit offentligt anställd eller inte. Peter Blumenthal som är produktägare på Itello berättar mer:

”Som ett led i vårt fortlöpande arbete att förbättra Inca har vi i denna release valt att fokusera på hanteringen av skatt i systemet. Vi har bland annat infört stöd för att kunna särskilja privat tjänstepension och offentligt betald tjänstepension, utökat stödet för individanpassad skatteberäkning (tex SINK och jämkning) och gjort användargränssnittet mer lättillgängligt för användaren för att ge en större förståelse hur skatten har beräknats och vilka kontrolluppgifter som har skapats.”