Stockholms Akademiska Forum

Professor Lars Strannegård ny rektor för Handelshögskolan i Stockholm

Nyhet   •   Maj 12, 2014 15:55 CEST

Handelshögskolans styrelse utsåg idag professor Lars Strannegård till ny rektor. Strannegård tillträder den 1 juni och efterträder tillförordnad rektor Karl-Olof Hammarkvist.

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi och sen 2012 prorektor vid Handelshögskolan. Strannegård har såväl akademiska meriter som brett samhällsengagemang. På meritlistan står bland annat gästforskare vid Stanford University, professor vid Uppsala universitet, vice ordförande i Statens kulturråds styrelse, jurymedlem för Augustpriset och ledamot för Scancor vid Stanfords University. Strannegård har även vid flera tillfällen deltagit aktivt på debattsidor i dagspressen.