Projectplace

Projectplace utsett till Superföretag 2010

Nyhet   •   Nov 01, 2010 09:00 CET

Projectplace har blivit utsett till Superföretag 2010. För sjätte året i rad tog Veckans Affärer tillsammans med affärsinformationsföretaget PAR fram listan över de svenska superföretagen – lönsamma, framgångsrika och med tillväxt också under krisåret 2009.

Som underlag för listan granskade vi samtliga aktiebolag med över 10 miljoner kronor i omsättning.
Till grund för undersökningen låg sex olika nyckeltal:

1. Omsättningsförändring
på årsbasis.
2. Vinstprocent, dvs rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av omsättningen.
3. Avkastning på eget kapital.
4. Kapitalets omsättningshastighet.
5. Skuldsättningsgrad.
6. Räntekostnad.

För att vara ett Superföretag måste aktiebolaget prestera bättre än genomsnittsföretaget – i samma bransch och storlek – inom samtliga sex kategorier. Dessutom under alla av de senaste fyra åren.

Se hela listan här.