Trollhättans Tomt AB

Projekt Vitsippan ökar mysfaktorn och skonar miljön

Nyhet   •   Apr 11, 2016 14:54 CEST

Varmt och mysigt vid sagostunden, men full belysning när det är dags att pyssla. I projektet Vitsippan jobbar Trollhättans Tomt AB tillsammans med inkubatorföretaget Raybased för att energioptimera lokaler– allt för att sänka kostnaderna och skona vår miljö.

Det började med att Raybased säljchef, Magnus Wall, kontaktade Trollhättans Tomt AB:s vd, Anders Torslid, för ett framtida samarbete. Idag, två år senare, har de första tankarna resulterat i att förskolan Vitsippan utrustats med Raybased lösningar för fastighetsautomation. Genom trådlös utrustning styrs belysning, värme och ventilation genom en surfplatta och samtidigt mäts exakt hur mycket energi som används.

–¬Vi använder mycket kabel i dag, speciellt när vi jobbar med befintliga byggnader. Med Raybased system kan vi använda det senaste inom tekniken utan att behöva dra kablar överallt, säger Raybased vd, Lars Granbom.

Läser av aktivitet i rum

Skillnaden mellan Raybased och andra system på marknaden är just att Raybased utrustning är trådlös. Personalen på förskolan kan styra all belysning, värme och ventilation genom en surfplatta eller mobiltelefon. Systemet läser till exempel av när det inte finns någon aktivitet i rummet och automatiskt sänks belysningen för att spara energi.

För fastighetsbolag som Trollhättan Tomt AB innebär det i förlängningen att man kan underlätta kontrollen av energiförbrukningen i byggnader och lokaler.

-Det här är ju Raybased första projekt och det är jättekul för oss att få vara med. Eftersom vi vill vara en långsiktig fastighetsförvaltare måste vi hålla nere våra kostnader och samtidigt tänka på både kvalitet och miljö. Raybased har utvecklat en trådlös styrning som vi kan använda för fastighetsövervakning, berättar Trollhättan Tomt AB:s vd, Anders Torslid.

Mjuka värden

System ska även ta hänsyn till mjuka värden som speglar samspelet mellan människa och teknik, något som är bra att testa på en förskola där både barn och vuxna har sin arbetsplats. För att mäta vilken effekt systemet har på arbetsmiljön är beteendevetare från Högskolan Väst med i projektet.

Fakta Projekt Vitsippan

  • Förskolan Vitsippan 623 kvadratmeter och uppförd 1974.
  • Under senare tid har förskolan uppdaterats med nytt värme- och ventilationssystem.
  • Byggnaden har försetts med automationssystem för värme, ventilation, belysning och andra el-funktioner, för att ge en optimerad energianvändning och ökad komfort.
  • Förskolepersonalen kan med hjälpa av en surfplatta ställa in olika scenarier i byggnaden och snabbt ändra miljön.
  • Energianvändning förväntas att minska med 30 procent.
  • Från augusti 2016 och ett år framåt kommer man att mäta energianvändningen och därefter görs en utvärdering av projektet.
  • Projektet är ett samarbete mellan Trollhättans Tomt AB, Raybased och Bravida.