Runius Design

Projektledning hos industridesignföretag

Nyhet   •   Aug 12, 2013 16:15 CEST

Tidigare i år medverkade jag och Runius Design i en examensuppsats om hur man tillämpar projektledning inom industridesignbranschen och vilka likheter respektive skillnader man kan urskilja mellan olika företag i branschen. Uppsatsen är framtagen av Asmira Mahalbasic och Belma Mahalbasic på programmet för Ekonomi, Teknik & Design vid Södertörns högskola. Deras uppsats syftar till att jämföra tre industridesignföretag (Propeller Design AB, Runius Design AB och Oxyma Innovation AB) med avseende på projektledning. Intressant och aktuellt!

Uppsatsen belyser många intressanta perspektiv på vad projektledning och ledarskap betyder i ett uppdrag att utveckla en produkt för en kund. Mina egna erfarenheter säger mig att det till stor del handlar om hur väl vi kan använda social kompetens, är lyhörda och har förmåga att förstå sig på olika typer av människor, vilket formuleras i uppsatsen:

Olika ledarstilar lämpar sig i olika situationer och en ledare måste vara flexibel nog att kunna anpassa sin ledarstil. En ledare som är situationsanpassad är duktig på att snabbt kunna växla sin ledarstil efter rådande omständigheter.

I uppsatsen definieras ett projekt bestå av faktorerna funktion, tid och kostnad och jag ser intressanta paralleller till när jag gjorde min militära värnplikt på Norrlands dragonregemente K4 i Arvidsjaur som jägarsoldat. Här tränades vi i att lösa avancerade uppgifter inom en sträng tidsram med begränsade resurser – Funktion, tid och kostnad.

» Läs uppsatsen online