Property People AB

Property People med fokus på platsburna varumärken

Nyhet   •   Sep 30, 2010 16:37 CEST

Företagets idé är att förändra förlegade synsätt och få in varumärkes-tänkandet som en tidig och naturlig del i fastighetsutvecklingsprocessen.
Syftet är helt enkelt att öka värdet på fastigheterna för alla parter och därmed underlätta försäljning, uthyrning, värdeutveckling etc.

Ägare och verksamma konsulter på Stockholmskontoret är Olof Eriksson och Mattias Berg.  

”Det finns en underskattad potential i att utveckla varumärken i fastighetsprojekt. Allt för mycket av marknadsföringen fokuserar idag på funktionella värden samtidigt som de emotionella värdena ofta har en mycket starkare betydelse i både marknadsföring och värdering”, säger Mattias Berg.

Platser skiljer sig i flera viktiga avseenden från andra produkter och tjänster menar Olof Eriksson:

”De är svåra att flytta på eller lägga ned, de är ofta förknippade med en historia och sociala värden som inte kan förändras bara med reklam eller arkitektur. För att nå framgång gäller det att skapa och kommunicera en mix av befintliga och tillagda värden”, säger Olof Eriksson.

Bland Property Peoples uppdragsgivare märks bl a NCC, Granen Fastighetsutveckling och CB Richard Ellis.